1 results

Valdymas ir mašinų automatizavimas

Valdymas ir mašinų automatizavimas

Active Fill Control

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Maksimalus patogumas operatoriui
 • Maksimalus derliaus nuėmimo našumas
 • Net ir mažiau patyrę operatoriai derlių galės nuimti užtikrindami maksimalų produktyvumą
 • Derlių nuimkite tiek dieną, tiek naktį ir su minimaliu išsipylimu

AutoTrac

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Operatorius patiria mažesnę įtampą, mažesnis tarpų ir persidengimų skaičius
 • Iki 8 %* mažiau sąnaudų – priklausomai nuo atliekamo darbo
 • Iki 14 %** didesnis produktyvumas
 • Ilgesnis darbo laikas prasto matomumo sąlygomis
 • Mažiau slegiama dirva

AutoTrac Controller

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Integruotas ir tikslus automatizuotas įvairios technikos vairavimas
 • Originalus vairo ir kabinos dizainas
 • Suderinama su „John Deere“ aktyvia padargų automatinio vairavimo sistema

AutoTrac Implement Guidance - Active

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Traktorius ir padargas juda tuo pačiu maršrutu
 • Idealiai sulygiuotos vagos ir tarpai tarp augalų
 • Jokios žalos pasėliams, nepažeidžiami drėkinimo vamzdžiai arba juostos
 • Visiškai tiesios vagos ir lygūs sėjimo plotai

AutoTrac Implement Guidance - Passive

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Itin tikslus lygiagretus važiavimas kalvotose vietovėse dirbant tempiamaisiais padargais
 • Operatorius patiria mažesnę įtampą
 • Tolygus sėjimas ir pasėlių augimas

AutoTrac RowSense

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Leidžia naudoti automatinį valdymą dirbant su javais, kurie buvo pasėti nenaudojant valdymo sistemos
 • Našesnis derliaus nuėmimas net ir sudėtingomis sąlygomis
 • Geresnė derliaus kokybė
 • Mažesnė įtampa operatoriui

AutoTrac Turn Automation

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Mažesnis tarpų ir persidengimų galulaukėse skaičius
 • Mažesnės išlaidos trąšoms, cheminėms medžiagoms ir degalams
 • Mažesnis dirvos suspaudimas galulaukėse
 • Didesnis patogumas, mažesnis operatoriaus įtampa

AutoTrac Universal 300

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Aukštos kokybės „John Deere“ parko valdymas mišrioms transporto priemonėms
 • Perkėlimo iš mašinos į mašiną laikas <30 minučių
 • Mažiausias greitis – 0,5 km/h
 • Atsparus vandeniui ir dulkėms
 • Spartesnis linijos gavimas

AutoTrac Vision

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Purškimas sezono pradžioje, kai javai siekia 10–15 cm
 • Pasipelnykite iš automatinio valdymo purškiant, net jeigu pasėliai buvo pasėti nenaudojant valdymo sistemos
 • Mažesnė žala pasėliams, purškiama greičiau – iki 30 km/h
 • Per dieną apdirbkite 20 % daugiau hektarų

In-Field Data Sharing

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Optimaliam darbui užtikrinti, galima dalytis žemėlapiais ir mašinų padėtimi
 • Tam, kad nedirbtumėte darbo du kartus, pasidalykite aprėpties žemėlapiais
 • Kiekvienai mašinai galima padalyti aprėptį ir tarp jų visų suderinti valdymo linijas, kad nustatymus pasirinkti būtų lengviau

MachineSync

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Paprastas iškrovimas darbo metu, siekiant didesnio produktyvumo
 • Prioritetinis iškrovimas ir operatorius patiria mažesnę įtampą
 • Didesnis našumas ir produktyvumas vienu metu atliekant kelis darbus, kai naudojami įvairūs agregatai
 • Palengvinamas 2 ar daugiau mašinų, dirbančių 1 lauke, suderinamumas

Tractor Implement Automation

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Paprastesnis naudojimas: pvz., vienas prisilietimas – vienas ritinys
 • Padidinkite našumą ir produktyvumą
 • Paprastesnis darbas ir mažiau įtampos operatoriui
 • Nuosekli ritinių ir augalų kokybė bei kitų darbų rezultatai
 • Mažesnės degalų sąnaudos

Tractor Integrated Active Implement Guidance

Žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS)
 • Išlaidas sumažinanti alternatyva cheminiam piktžolių apdorojimui, šalinkite piktžoles 16 km/val.
 • Dėl mažesnio mašinos svorio dirvos tankinimas minimalus
 • Galima naudoti automatinį valdymą ir rankomis apsodintuose laukuose
 • Visiškai automatizuotas vairavimas ir greičio valdymas visiškam produktyvumui ir operatoriaus patogumui

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.