holografinis variklinis greideris su darbo stebėjimo pranešimais

Pažangesnis būdas vykdyti verslą

Žemė guli nupieštos rankos delne

2022 m. tvarumo ataskaita

2022 m. tvarumo ataskaitoje atsispindi John Deere įsipareigojimas pateikti tvarius rezultatus klientams, darbuotojams, prekybos atstovams, tiekėjams, akcininkams ir bendruomenėms visame pasaulyje. Ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie pažangą siekiant mūsų 2023 m. tvarumo tikslų, išsamiai aprašomos mūsų ambicijos ir analizuojami aplinkosaugos, socialiniai bei valdymo prioritetai.

Gėrio galia

Vadovaujantis naujai sukurtu veikimo modeliu ir atnaujintu didesniu tikslu, John Deere pilietiškumo strategija tapo dar stipresnė priėmus ryžtingus įsipareigojimus. O mūsų darbuotojai – pati mūsų verslo šerdis – prisideda prie gėrio galios vykdydami tikslą daryti įtaką savo bendruomenėse ir visame pasaulyje.

Perskaitykite apie pilietiškumo galią mūsų JAV svetainėje>

Aplinka

Įmonėje John Deere siekiame plėtoti naujas technologijas, laikydamiesi pažado mažinti poveikį aplinkai, kurios didina ir mūsų klientų efektyvumą bei produktyvumą.

Aplinką tausojantis dizainas >

Socialinis modelis

Skirtingos komandos pateikia geresnių idėjų ir priima geresnius sprendimus, padėdamos mums sukurti daugiau novatoriškų gaminių ir siekti mūsų naujo didesnio tikslo.

Novatorių kultūra >

gėlės animacija

Valdymas

Principingumas, kokybė, atsidavimas klientams ir novatoriškumas yra pagrindinės vertybės, kuriomis vadovaudamiesi mūsų darbuotojai, suinteresuotosios šalys ir tiekėjai vykdo verslą.

Įmonės valdymas >

Įmonės politika >