Miškininkystės paslaugos

Maksimalią miško mašinų naudingosios būsenos trukmę galima pasiekti tik veiksmingai ir laiku atliekant įprastinės ir techninės priežiūros darbus. Mūsų priežiūros paslaugos padės užtikrinti, kad jūsų miško mašinos būtų geriausios galimos darbinės būklės kiekvieną dieną visą jų eksploatacijos laikotarpį.

Susipažinkite su mūsų siūlomomis techninės priežiūros paslaugomis ir susisiekite su mumis, jei norite sužinoti daugiau.


Kokio tipo techninės priežiūros sutartys siūlomos?

TimberCare Standard

TimberCare STANDARD – tai tradicinė terminuota techninės priežiūros sutartis. Šioje sutartyje numatyti techninės priežiūros darbai atliekami laikantis operatoriaus vadove nurodytų įprastų techninės priežiūros intervalų. STANDARD sutartis apima visą mašinos techninei priežiūrai reikalingą darbą, dalis ir alyvas.

Techninės priežiūros programa STANDARD apima šiuos elementus:

 • Paruošimas ir pristatymas
 • Standartiniai techninės priežiūros intervalai

Pasirenkami elementai

 • Mašinos tikrinimai
 • Derinimo dienos darbai
 • TimberSkills operatoriaus mokymas
 • Mokymas naudoti programinius įrankius
 • Mašinos diagnostikos mokymas
 • Išplėstinė garantija
 • Nuotolinė diagnostika

TimberCare Premium

TimberCare PREMIUM – tai išplėstinė miško mašinų priežiūros sutartis. Joje daugiausia dėmesio skiriama dideliam miško mašinų patikimumui, darbingosios būsenos laikui ir našumui, kurių pasiekiama taikant specialią priežiūros programą ir prognozuojamas priežiūros išlaidas. TimberCare PREMIUM techninės priežiūros paslaugos apima visas darbo, dalių, skysčių ir filtrų, nurodytų jūsų sutartyje, išlaidas.

The TimberCare PREMIUM programoje reikalaujama pasirašyti techninės priežiūros sutartį ir naudoti originalias John Deere alyvas, filtrus ir atsargines dalis.

Kitos paslaugos – derinimo diena, alyvos priežiūros paslaugos ir išplėstinė garantija

Kas yra derinimo diena?

Derinimo dieną mašinos techninė būklė, nustatymai, slėgio vertės ir našumas tikrinami vietoje, įprastoje darbo aplinkoje. Taip galima padidinti arba atkurti reikiamą mašinos efektyvumą.

Derinimo dieną gali būti siūlomos įvairios paslaugos, kurias pasirenka klientas. Instruktorius gali sutelkti dėmesį į techninius mašinos aspektus arba operatoriaus darbo metodus, arba į abu šiuos dalykus, priklausomai nuo kartu su klientu sutartos ir sudarytos mokymo programos.

Paprastai derinimo diena apima tris vertinimo sritis

 • Bendrasis mašinos tikrinimas
 • Bandomasis važiavimas
 • TimberLink duomenų analizė ir mašinos ataskaita

Be to, galite rinktis toliau nurodytus dalykus, kurie padės dar labiau padidinti mašinos našumą

 • TimberMatic programinės įrangos atnaujinimas
 • Pjaunamosios bei bazinės mašinos darbinio hidraulinio slėgio tikrinimas ir reguliavimas
 • Strėlės, važiavimo ir kitų sistemų hidraulinio slėgio tikrinimas ir reguliavimas
 • TimberMatic valdymo sistemos reguliavimas
 • Matavimo sistemos tikrinimas ir reguliavimas
 • Darbo metodų paaiškinimas mašinos operatoriui
 • Mokymas naudoti TimberMatic valdymo sistemą

Mašinos ataskaita ir TimberLink duomenų analizė yra svarbiausi mašinos derinimo dienos elementai. TimberLink pateikia aiškų mašinos būklės ir našumo vaizdą bei parodo pokyčius, įvykusius per ilgesnį laiką.

TimberLink mašinos ataskaita

TimberLink mašinos ataskaita pateikia aiškų medkirtės našumo ir degalų sąnaudų vaizdą. Remdamiesi TimberLink mašinos ataskaita galite lengvai įvertinti medkirtės našumą, degalų sąnaudas ir techninę būklę palygindami šiuos duomenis su kitų panašiomis sąlygomis dirbančių mašinų duomenimis.

Mašinos ataskaita gali būti parengta ir miške, ir biure. Ji kuriama kiekvienam operatoriui atskirai, net jei didžioji mašinos ataskaitos dalis skirta medkirtės būklei ir našumui. Remiantis ataskaita, kiekvienam operatoriui galima pateikti patarimų, kaip tobulinti darbo metodus ir optimizuoti degalų sąnaudas.

Kas yra alyvos priežiūros paslauga ir alyvos analizė?

Mašinos būkle grindžiama priežiūra naudojantis alyvos analize

Reguliari alyvos mėginių analizė – puiki priemonė, leidžianti stebėti mašinos techninę būklę, ir labai svarbus būkle grindžiamos priežiūros komponentas. Alyvos analizė padeda padidinti darbinį mašinos patikimumą ir sumažinti eksploatacijos išlaidas. Ankstyvas galimų problemų aptikimas remiantis alyvos mėginiu gali apsaugoti nuo brangių neplanuotų remonto darbų.

Mažinkite eksploatacijos išlaidas padidindami alyvos keitimo intervalus

Remiantis John Deere alyvos priežiūros paslauga, įskaitant alyvos analizę, galima padidinti hidraulinės ir transmisinės alyvos keitimo intervalus, jei naudojamos John Deere alyvos ir filtrai. Alyvos keičiamos remiantis alyvos analizės rezultatais, o filtrai ir toliau keičiami laikantis įprastinės planinės priežiūros tvarkos.

Naudojantis Super Caddy filtravimo bloku galima padidinti hidraulinės alyvos tinkamumo naudoti laiką. Super Caddy naudojamas vandeniui ir teršalams išfiltruoti iš hidraulinės alyvos. Be to, naudojantis šiuo bloku galima užtikrinti hidraulinės sistemos švarą, jei sugestų svarbus hidraulinės sistemos komponentas.

Paimti alyvos mėginį galima lengvai ir greitai. Galima analizuoti šiuos skysčius:

 • Hidraulinė alyva
 • Transmisinė alyva
 • Variklio alyva
 • Dyzeliniai degalai
 • Aušinimo skystis

Ar galiu padidinti savo įrangos garantijos laikotarpį?

Išplėstinė garantija leidžia ir toliau ramiai naudoti John Deere miško mašiną, kai nustoja galioti standartinė garantija. Galite įsigyti išplėstinę garantiją savo John Deere medkirtei arba medvežei pirkdami naują mašiną arba standartinės garantijos galiojimo laikotarpiu.

Išplėstinė garantija apima įvairius variantus, numatančius skirtingus laikotarpius ir sistemas

 • Visapusiška garantija visai mašinai galioja iki 6000 valandų
 • Galios pavaros ir hidraulinės sistemos (transmisijos, variklio ir hidraulinės sistemos) garantija galioja iki 6000 valandų
 • Galios pavaros (transmisijos ir variklio) garantija galioja iki 8000 valandų.

Pagal išplėstinę garantiją reikalaujama, kad mašiną remontuotų John Deere atstovas ir ji būtų prižiūrima laikantis reguliarios priežiūros grafiko.

Išplėstinė garantija apima komponentų ir remonto sąnaudas – išskyrus dėvimąsias dalis, – jei žala patiriama dėl medžiaginių trūkumų arba nekokybiško darbo. Įsigyti išplėstinę garantiją galima greitai ir lengvai.