Teisinis pranešimas


Tolesnis „John Deere GmbH & Co. KG“, John Deere Sales, 
John-Deere-Str. 8, 76646 Bruchsal, įregistruotos Manheimo apygardos komerciniame registre HRA 704371 (toliau – „John Deere“) svetainės naudojimas laikantis nurodytų sąlygų.


1. Autorių teisės

Šis produktas, įskaitant visas jo dalis, t. y. kompiuterio programą, vaizdus, duomenų bazę, visą joje saugomą informaciją ir kt., yra saugomas autorių teisių. Bet koks autorių teises pažeidžiantis naudojimas be „John Deere“ sutikimo yra draudžiamas ir gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Tai ypač taikoma kopijoms, vertimams, mikrofilmams ir apdorojimo veiksmams elektroninėse sistemose.

Vaizdus leidžiama naudoti tik asmeninėms reikmėms.


2. Prekių ženklai ir susijusios teisės

„John Deere“ yra nepriklausoma Vokietijos nacionalinė bendrovė, kuriai priklauso įvairūs registruotieji prekių ženklai ir dizainai Vokietijoje bei kitose šalyse. Naudotojas negauna jokių licencijų ar naudojimo teisių. Bet koks „Deere & Company“ prekės ženklų naudojimas be sutikimo yra draudžiamas.


3. Spalvos, logotipas ir bendrovės pavadinimas

Spalvų schemos „John Deere Green“ ir „John Deere Yellow“, šokančio elnio logotipas ir „John Deere“ pavadinimas yra registruotieji „Deere & Company“ prekių ženklai.


4. Atsakomybė

Visi vaizdai, tekstai, kainos ir kitos šiame gaminyje pateiktos reprezentacijos yra teisiškai neįpareigojanti informacija. Gali būti keičiama. „John Deere“ neprisiima jokios atsakomybės už klaidas.
„John Deere“ neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl šios svetainės naudojimo. Atsakomybė už tyčinį ir didelį aplaidumą lieka nepakitusi.
Šioje svetainėje yra hipersaitų, giliųjų saitų ar kitokių nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Pasinaudoję šiomis nuorodomis galėsite išeiti iš „John Deere“ svetainės. „John Deere“ nekontroliuoja šių trečiųjų šalių turinio ir neprisiima atsakomybės už jokį ten esantį turinį.

Taip pat galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurios sąveikaus su jumis laikydamosi trečiųjų šalių paslaugos teikimo sąlygų. Viena iš tokių trečiųjų šalių yra „YouTube“, o naudodamiesi svetainėmis arba paslaugomis sutinkate būtų saistomi pagal „YouTube“ paslaugos teikimo sąlygas, pateiktas čia.

Last Updated: August 9, 2017