„John Deere Enterprise“ privatumo nuostatos

Šiame Privatumo pareiškime paaiškinama, kaip John Deere ir jos valdomi filialai apdoroja Asmens duomenis. Šiame Pareiškime taip pat atsakoma į konkrečius klausimus, kurių galite turėti dėl surinktų duomenų privatumo ir saugumo. Šis Pareiškimas adresuotas asmenims, su kuriais palaikome ryšius, įskaitant mūsų interneto svetainių, programų (žiniatinklio arba mobiliųjų) ar internetinių produktų bei paslaugų naudotojus; dabartiniams ir būsimiems klientams; verslo klientų ir tiekėjų vadovybei bei darbuotojams; įgaliotųjų atstovų ir platintojų vadovybei bei darbuotojams; mūsų gamyklų, muziejų ir pramogų lankytojams bei kitiems mūsų gaminių ir paslaugų gavėjams. Asmenys, kurių Asmens duomenys yra apdorojami, šiame Pareiškime vadinami "jūs".

Asmens duomenys bendrinami su John Deere Group nariais. John Deere Group priklausančių narių sąrašas pateikiamas čia ir pagal Privalomas įmonės taisykles. Tam tikromis aplinkybėmis John Deere Group priklausantys nariai gali bendrai apdoroti Asmens duomenis.

Asmens duomenų apdorojimui, susijusiam su John Deere siūlomais gaminiais ar paslaugomis, gali būti taikomi konkretūs šalies arba gaminio privatumo priedai, kuriuose gali būti reikalaujama apdoroti papildomas Asmens duomenų kategorijas arba apdoroti kitais tikslais.

John Deere gaminiai ir paslaugos platinami naudojant įgaliotųjų atstovų bei platintojų tinklą. Dauguma šių įgaliotųjų atstovų ir platintojų yra nepriklausomi ir valdo įmones, kurios gali turėti savo privatumo pareiškimus.

1. Mūsų renkamų Asmens duomenų tipai

Apdorojame jūsų Asmens duomenis. Šiame skyriuje pateikiami kai kurie dažnai pasitaikantys pavyzdžiai. Priklausomai nuo jūsų šalies / regiono ir taikomų teisės aktų, toliau pateikiami pavyzdžiai gali būti laikomi Asmens duomenimis ir / arba gali būti iš jūsų renkami.

Asmens duomenys ir kontaktinė informacija

 • Vardas ir pavardė, gimimo data, valdžios suteikti identifikatoriai, parašas, nuotrauka
 • Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas
 • Demografinė informacija (pvz., lytis, šeiminė padėtis, namų ūkis, bendroji vieta)
 • Vartotojo vardas, slaptažodis, socialinio tinklo profilis
 • GPS vieta

2. Kaip mes renkame Asmens duomenis

Renkame Asmens duomenis iš įvairių šaltinių, įskaitant: 

Informacija, kurią renkame tiesiai iš jūsų:

Renkame Asmens duomenis, kai su mumis palaikote ryšį. Asmens duomenis galite pateikti mums elektroniškai, raštu arba žodžiu. Dažni veiksmai, kuriuos atlikdami pateikiate mums Asmens duomenis:

 • Registruojatės, perkate paslaugas arba gaminius bei įrangą
 • Registruojatės norėdami atsidaryti sąskaitą
 • Naudojatės mūsų interneto paslaugomis, įskaitant žiniatinklio svetainę
 • Registruojatės norėdami gauti naujienlaiškį
 • Kreipiatės į mus dėl aptarnavimo arba garantijos registracijos
 • Kreipiatės dėl finansavimo
 • Dalyvaujate apklausose

3. Kaip naudojame Asmens duomenis ("Tikslai")

Apdorosime Asmens duomenis ten, kur turėsime tinkamą teisinę bazę. Bendrosios Asmens duomenų apdorojimo teisinės bazės ir tikslai apima tai, kas toliau nurodyta, nebent pagal šalies reikalavimus taikoma kita teisinė bazė arba specialūs gaminio įstatymai:

Apdorojimas siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus:apdorojame Asmens duomenis, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums. Šį apdorojimą sudaro:

 • Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas siekiant pateikti pageidaujamus gaminius bei paslaugas
 • Jūsų pageidaujamų prekių ir paslaugų pristatymas
 • Susijusių paslaugų teikimas, pavyzdžiui, gaminio pristatymas, techninė priežiūra, klientų aptarnavimas ir pagalba dėl gaminio (įskaitant garantinį aptarnavimą), finansavimas, išperkamoji nuoma, kredito paslaugos bei interneto paslaugos
 • Jūsų kreditingumo įvertinimas; kai kuriose šalyse / regionuose tam taikomas automatinis sprendimų priėmimas
 • Jūsų sąskaitos techninė priežiūra ir inkasavimas, atsižvelgiant į susijusias užklausas, atsiliepimų apdorojimas ir pagalba
 • Bendrųjų klientų aptarnavimo paslaugų teikimas ir atsakymas į jūsų klausimus bei skundus dėl mūsų paslaugų
 • Jūsų prieigos prie susijusių paslaugų ir programų palaikymas
 • Techninės priežiūros pranešimų siuntimas dėl pasiekiamumo, funkcijų arba kitų klausimų

4. Kodėl John Deere atskleidė Asmens duomenis

Asmens duomenis bendriname toliau aprašytu būdu ir tikslais bei pagal šį Privatumo pareiškimą ir operacijai būdingą dokumentą, nebent informavome jus kitaip arba jei apdorojimas nesuderinamas su taikomais įstatymais:

 • Su John Deere Group, kur toks bendrinimas naudingas, kad būtų galima teikti jums paslaugas ar tiekti gaminius arba valdyti verslo veiklą
 • Su kitomis bendrovėmis, siekiant atlikti specializuotas arba profesionalias funkcijas
 • Su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais (kurie veiks pagal mūsų nurodymus, pateiktus raštiškoje sutartyje), kad padėtų mums teikti informaciją, gaminius ar paslaugas, vykdyti ir valdyti mūsų verslo veiklą arba valdyti ir tobulinti mūsų gaminius ar paslaugas. Jūsų Asmens duomenis bendriname su šiomis trečiosiomis šalimis, kad galėtume teikti paslaugas pagal atitinkamus sutartinius apribojimus ir saugumo priemones. Tai yra IT paslaugų teikėjai, kurie padeda tvarkyti mūsų IT ir vidines biuro sistemas bei mašinų paslaugas, įskaitant interneto ir programinės įrangos paslaugas: duomenų prieglobą, duomenų konvertavimą ir debesų kompiuterijos galimybes, sąskaitų valdymą ir saugumą, testavimą, derinimą, klaidų ataskaitas ir naudojimo analitiką, taip pat mobiliųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai

5. Slapukai ir panašios rinkimo technologijos

Techninėinformacija, kurioje taip pat gali būti Asmens duomenų (jūsų naršyklės tipas, operacinė sistema, IP adresas, domeno vardas), gali būti renkama naudojant slapukus ir kitas sekimo technologijas (pvz., skaidrius GIF failus). Daugiau informacijos žr. mūsų Pareiškime apie slapukuspagrindinio puslapio apačioje.

6. Kaip pasiekti ir valdyti savo Asmens duomenis

Jūs turite tam tikras teises į Asmens duomenis, atsižvelgiant į tam tikras išimtis ir į jūsų šalį / regioną, o kai kuriais atvejais tai priklauso nuo mūsų vykdomos apdorojimo veiklos. Jei turite šias teises savo šalyje / regione, pvz., ES /JK, ir jei norite pasiekti, ištaisyti, atnaujinti, paprašyti panaikinti, pateikti informaciją, prieštarauti, reikalauti apriboti apdorojimą, reikalauti duomenų perkeliamumo arba kad apdorojimo sprendimai nebūtų vien tik automatiniai ar atlikti kitokius veiksmus dėl Asmens duomenų, galite bet kada tai padaryti kreipdamiesi į mus pasinaudoję toliau 12 skyriuje pateikta kontaktine informacija (Kaip susisiekti).

Jeigu Asmens duomenis apdorojome su jūsų sutikimu, savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Jūsų sutikimo atšaukimas nepaveiks jokio anksčiau mūsų atlikto apdorojimo teisėtumo, taip pat nepaveiks Asmens duomenų apdorojimo, atlikto remiantis kitokiu teisėtu apdorojimo pagrindu, neskaitant sutikimo.

7. Informacija ir duomenų sauga

Įdiegėme ir palaikome tinkamas technines bei organizacines saugumo priemones, strategijas ir procedūras, skirtas sumažinti atsitiktinio Asmens duomenų sunaikinimo arba praradimo, neleistino atskleidimo ar prieigos prie jų riziką. Daugiau informacijos apie kibernetinio saugumo programą žr. mūsų naujausioje įmonės Tvarumo ataskaitoje arba susisiekite su mumis, kaip nurodyta toliau 12 skyriuje.

8. Duomenų saugojimas

Asmens duomenis saugosime tiek, kiek tai būtina atsižvelgiant į jų rinkimo tikslus, kaip paaiškinta šiame Privatumo pareiškime arba bet kuriame su operacija susijusiame dokumente. Kai kuriomis aplinkybėmis Asmens duomenis galime saugoti ilgesnį laiką, pavyzdžiui, kai to reikia pagal teisinius, priežiūros, mokesčių ar apskaitos reikalavimus. Kai kuriomis aplinkybėmis Asmens duomenis galime saugoti ilgesnį laikotarpį, kad turėtume tikslius jūsų sandorių įrašus, jei atsirastų skundų arba problemų, ar jeigu pagrįstai manysime, kad galimas teisinis nagrinėjimas, susijęs su jūsų Asmens duomenimis arba sandoriais. Asmens duomenys saugomi pagal mūsų įrašų saugojimo grafiką ir taikytinas teisės nuostatas. Atsižvelgdami į įrašų saugojimo tvarkaraštį ir galiojančius teisinius reikalavimus, panaikinsime nereikalingus Asmens duomenis ir / arba padarysime juos anoniminius.

9. Asmens duomenų perdavimas visame pasaulyje

John Deere veikia visame pasaulyje. Atitinkamai Asmens duomenys gali būti perduoti ir saugomi kitose šalyse, įskaitant Europos Sąjungą (ES), Jungtines Amerikos Valstijas, Braziliją, Indiją ir kitas šalis, kuriose John Deere turi biurų, įgaliotųjų atstovų ir platintojų arba paslaugų teikėjų. Šiose vietose dažnai taikomi skirtingi duomenų apsaugos standartai. Atsižvelgdami į šiuos skirtumus, kai perduodame Asmens duomenis į kitas šalis, saugosime šią informaciją, kaip toliau aprašyta šiame Privatumo pareiškime arba kaip nurodyta jums duomenų rinkimo metu.

John Deere imsis atitinkamų veiksmų, kad Asmens duomenys būtų perduodami pagal galiojančius įstatymus ir tinkamai tvarkomi, siekiant apsaugoti jūsų privatumo teises bei interesus. Sukūrėme ir įdiegėme ES privalomų verslo taisyklių rinkinį (BCR), taikomą John Deere Group nariams, kurį ES duomenų apsaugos institucijos pripažįsta kaip suteikiantį pakankamą visame pasaulyje mūsų apdorojamų Asmens duomenų apsaugos lygį. Mūsų BCR kopiją galima rasti čia.

10. Vaikų privatumas

John Deere žiniatinklio svetainė ir programos nėra skirtos vaikams arba paaugliams – sąmoningai nerenkame jokių Asmens duomenų iš jaunesnio nei 18 m. amžiaus žmonių. Jei manote, kad apdorojame informaciją, susijusią su vaiku, susisiekite su mumis naudodamiesi toliau skyriuje "Kaip susisiekti" pateikta informacija, kad duomenis galėtume ištirti ir apriboti.

11. Šio Privatumo pareiškimo pakeitimai

Kartais galime atnaujinti šį Pareiškimą atsižvelgdami į naują arba kitokią privatumo praktiką. Jeigu atliekame pakeitimus, pataisysime šio Pareiškimo apačioje nurodytą datą "Paskutinį kartą atnaujinta".

12. Kaip susisiekti su mumis / įprastais valdytojais

Jeigu turite klausimų ar komentarų dėl mūsų privatumo praktikos arba šio Privatumo pareiškimo, susisiekite su mumis. Čia taip pat paminėti mūsų paskirti duomenų privatumo pareigūnai (arba pan.).

Apibrėžtys

Asmens duomenys apibrėžiami taikomuose įstatymuose. Dažnai reiškia bet kokią informaciją, susijusią su nustatytu arba galimu nustatyti fiziniu asmeniu ("Duomenų subjektas"). Identifikuojamas fizinis asmuo dažnai reiškia, kad jį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, ypač nurodant identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens kodą, vietos duomenis ir kt.

Pietų Afrikoje ir Argentinoje juridinių subjektų Asmens duomenis taip pat saugo taikomi duomenų privatumo įstatymai. Tokius Asmens duomenis Pietų Afrikoje ir Argentinoje apdorosime pagal šį Privatumo pareiškimą.

Apdorojimas apibrėžiamas pagal taikomus įstatymus, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų rinkimo, laikymo, naudojimo, prieigos, keitimo, trynimo, naikinimo arba bendrinimo veiksmus.

Mašinos duomenys yra duomenys, kurie generuojami, renkami arba saugomi jūsų įrangoje arba bet kurioje techninėje įrangoje arba įrenginyje, turinčiame sąsają su jūsų įranga.

Taikomi įstatymai yra bet kokie susiję įstatymai, taisyklės, reikalavimai, dekretai, statutai, potvarkiai, nurodymai, įgaliojimai ir sprendimai, reglamentuojantys duomenų saugumą, apsaugą, privatumą ir / arba Asmens duomenų apdorojimą bei taikomi John Deere Group.

Valdytojas yra fizinis ar juridinis asmuo, viešoji institucija, įstaiga ar kita organizacija, kuri viena arba su kitais nustato asmens duomenų apdorojimo tikslus ir priemones.

Įmonė Deere, su kuria palaikote pagrindinį ryšį, yra iš asmenų surinktų asmens duomenų, kuriems taikomas šis Pareiškimas, valdytoja. Šis subjektas gali skirtis priklausomai nuo situacijos. Tai gali būti subjektas, kuris su jumis arba su jūsų darbdaviu sudarė paslaugų / tiekimo sutartį, pateikė jums rinkodaros ir reklaminės medžiagos bei pranešimų; pagrindinis subjektas šalyje, kurioje veikia jūsų aplankyta John Deere žiniatinklio svetainė; subjektas, valdantis jūsų aplankytas vietines gamyklas, subjektas, kuris padėjo organizuoti renginį, ir kt.

Kai už apdorojimą yra atsakingas daugiau nei vienas subjektas, pvz., kai du Deere subjektai bendrai pasirašo verslo sutartį su jūsų įmone, tokie subjektai yra bendrai atsakingi už tam tikros apdorojimo veiklos teisėtumą ("Bendrieji valdytojai").

Kai kuriais atvejais jūsų asmens duomenis kaip nepriklausomas valdytojas gali apdoroti daugiau nei vienas Deere subjektas. Jei turite klausimų dėl valdymo, nedvejodami susisiekite su mumis (kontaktinė informacija pateikta 12 skyriuje).

Last Updated: June 30, 2023