„John Deere Enterprise“ pareiškimas apie privatumo apsaugą

Šis „John Deere Enterprise“ pareiškimas apie privatumo apsaugą (toliau – pareiškimas) yra išduodamas toliau išvardytų subjektų vardu, kurie pateikiami kaip duomenų valdytojai šio pareiškimo pabaigoje esančioje lentelėje (kiekvienas, atskirai, „John Deere“, „mes“ arba „mus“). Šis pareiškimas skirtas asmenims, su kuriais bendraujame, įskaitant mūsų svetainių lankytojus ar naudotojus, programas (žiniatinklio ar mobiliąsias) arba internetines paslaugas (toliau – internetinės paslaugos), esamus ir būsimus klientus, verslo klientų ir pardavėjų vadovus ir darbuotojus; įgaliotųjų „John Deere“ atstovybių vadovus ir darbuotojus, mūsų įstaigų, lankytinų vietų ir muziejų lankytojus ir kitus mūsų paslaugų gavėjus. Asmenis, kurių asmens duomenys tvarkomi, šiame pareiškime mes vadiname „jūs“.

Įmonė „John Deere“, kaip duomenų valdytoja, tvarkys informaciją apie jus popieriniu ir elektroniniu formatu (toliau – asmens duomenys). Asmens duomenis rinksime tiesiogiai iš jūsų, rinksime šiuos duomenis viduje, o tam tikrais atvejais tokius duomenis rinksime iš atitinkamų trečiųjų šalių.

Asmens duomenys bendrinami su „John Deere Group“ priklausančiomis įmonėmis (taip pat žr. toliau pateiktą 4 skyrių). „John Deere Group“ priklausančių įmonių sąrašą galima rasti adresu https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/. „John Deere Group“ priklausančios įmonės, esant tam tikroms aplinkybėms, gali bendrai tvarkyti asmens duomenis (taip pat žr. toliau pateiktą 3 skyrių).

Valstybei ar konkrečiam produktui skirti pareiškimai apie privatumo apsaugą gali galioti konkretiems „John Deere“ siūlomiems produktams ir paslaugoms. Šiuos pareiškimus galima rasti meniu „Valstybės ar produkto specifinė informacija“. Pavyzdžiui, finansinius produktus ir paslaugas teikianti įmonė „John Deere Bank SA“ paprastai privalo rinkti papildomų ar skirtingų kategorijų informaciją ir duomenis. „John Deere GmbH & CO KG“ taip pat siūlo įvairias duomenų perdavimo paslaugas ir prenumeratas.

Galiausiai, „John Deere“ produktai platinami naudojant įgaliotųjų atstovų ir platintojų tinklą. Dauguma šių atstovų ir platintojų yra nepriklausomai valdomos įmonės, galinčios turėti savo pareiškimus apie privatumo apsaugą.Galiausiai, „John Deere“ produktai platinami naudojant įgaliotųjų atstovų ir platintojų tinklą. Dauguma šių atstovų ir platintojų yra nepriklausomai valdomos įmonės, galinčios turėti savo pareiškimus apie privatumo apsaugą.

„John Deere Enterprise“ pareiškimas apie privatumo apsaugą

1. Tvarkomų asmens duomenų tipai

Tvarkome toliau išvardytoms kategorijoms priklausančius jūsų asmens duomenis:

Asmeninė informacija, pvz., jūsų vardas, pageidaujamas vardas, pavardė, slapyvardis, gimimo data, naudotojo vardas, slaptažodis ir kitos autentifikavimo priemonės, valdžios identifikatoriai, parašai ir vaizdai.

Kontaktinė informacija, pvz., adresas, pašto adresas, telefono numeris, socialinių tinklų profilio informacija ir el. pašto adresas.

Su darbu susijusi informacija, pavyzdžiui, pramonės sritis, pareigos, verslo veikla, dabartiniai ir buvę darbdaviai, santykiai su klientu ar trečiąja šalimi (pvz., atstovas, tiekėjas), darbo adresas, darbo telefono numeris, su darbu susijusi socialinių tinklų informacija ir darbo el. pašto adresas.

Sandorių ar finansinių sąskaitų informacija, pvz., atsiskaitymo adresas, banko sąskaita, banko sąskaitų numeriai ir bankų kodai; kredito ar debeto kortelės informacija, apsaugos kodas ir galiojimo laikas; kortelės arba sąskaitos turėtojo vardas, pavardė ir asmens duomenys; instrukcijų įrašai; sandorio šalių informacija; ir informacija apie įrangos finansavimą ir išperkamosios nuomos veiklą. Atvejais, kai tai leidžiama ar reikalaujama pagal įstatymus, mes galime paprašyti vyriausybės išduoto tapatybės dokumento.

Informacija, kurią skelbiate pranešimų lentose, naudotojų forumuose (įskaitant socialinius tinklus) arba atsakydami į apklausas, pvz., naudotojų vardai, socialinės žiniasklaidos profilio informacija, komentarai (įskaitant atsiliepimus ir nuomones), vaizdai ir kita informacija.

Pageidavimų ir santykių informacija, kuri padeda mums suprasti, kas jūs esate ir ko norite, ir leidžia siūlyti jus dominančius produktus ir paslaugas, pavyzdžiui, nuosavybės, ūkio ar verslo informacija, jūsų bendroji vieta, pageidavimai ir kalbos nuostatos. Tai taip pat apima informaciją apie jūsų bendravimą su mumis, mūsų atstovais ir verslo partneriais ir išsamią informaciją apie sąskaitas, įskaitant pirkimus, užklausas, klientų sąskaitas, garantinius skundus ir mokėjimų istoriją.

Naudojimo informacija, pvz., išsami informacija apie produktus ir paslaugas, aparatinės ir operacinės sistemos specifikacijos, programinės įrangos versija, našumo duomenys ir statistika, žurnalo informacija, įrenginių ir programų (bei produktų ir paslaugų) naudojimo informacija ir diagnostikos duomenys.

Automatiškai surinkta informacija, pvz., informacija apie tinklalapius ar aplankytą turinį naudojant internetines paslaugas; informacija, ar atidarėte ir perskaitėte mūsų pranešimus; duomenys apie slapukų ir kitų technologijų naudojimą; informacija apie interneto paslaugų naudojimo laiką ir trukmę; ir klaidų ataskaitos bei našumo duomenys. Surinkta informacija ir duomenys apima jūsų interneto protokolo (IP) adresą (ir informaciją, susijusią su šiuo IP adresu); įrenginio operacinės sistemos ar naršyklės tipą ir versiją; bet kurio prietaiso, naudojamo prisijungti prie interneto paslaugų, aparatinės įrangos modelį, prietaiso ID ar identifikatorių ir kitus unikalius įrenginio identifikatorius; ir, kai kuriais atvejais, jūsų įrenginio vietos informaciją. Ši informacija gali būti registruojama, kai naudojatės internetinėmis paslaugomis.

Neskelbtini asmens duomenys: kai kurie asmens duomenys, kuriuos galime tvarkyti 2 skyriuje pateiktais tikslais, gali būti laikomi neskelbtinais asmens duomenimis pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus, kurie (kaip apibrėžta taikomame duomenų apsaugos įstatyme) apima duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėje sąjungoje ir genetinių duomenų, biometrinių duomenų, su sveikata, fizinio asmens lytiniu gyvenimu ar seksualine orientacija susijusių duomenų tvarkymą. Be to, kai kurie asmens duomenys gali apimti informaciją apie teistumą ir padarytus nusižengimus.

2. Tvarkomų asmens duomenų šaltiniai

Jūsų asmens duomenis renkame iš įvairių šaltinių, įskaitant toliau išvardytus:

Informacija, kurią gauname tiesiogiai iš jūsų: Asmens duomenys paprastai renkami, kai juos mums pateikiate (elektroniniu būdu, raštu arba žodžiu). Mes paprašysime jūsų duomenų ir informacijos (pvz., asmeninės informacijos, kontaktinės informacijos, sandorių informacijos), kai bendraujate su mumis, pvz., kai užsiregistruojate, įsigyjate paslaugas ar perkate produktus, įvedate informaciją mūsų internetinėse paslaugose, užsiregistruojate paskyrą mūsų internetinėse paslaugose, apsilankote mūsų įstaigose, užsiregistruojate gauti naujienlaiškį, susisiekiate su mumis klientų aptarnavimo tikslais, perkate, užsiregistruojate į mokymo kursus, kreipiatės dėl finansavimo, atsakote į apklausas, registruojate savo garantiją arba kitaip bendraujate su mumis.

Informacija, kurią renkame viduje: Mes informaciją apie jus renkame, sužinome arba stebėdami gauname, pavyzdžiui, sekdami jūsų bendravimą su mumis (pvz., pageidavimų ir santykių informacija); įprastų mūsų santykių su jumis metu; arba, kai naudojate mūsų produktus ar paslaugas (pvz., produktų ir paslaugų naudojimo informacija; automatiškai surinkta informacija). Renkame ar gauname asmens duomenis, kai lankotės bet kurios mūsų internetinės paslaugos puslapyje ar ja naudojatės. Mes (ar trečiosios šalys) naudojame slapukus ir kitus technologinius įrankius informacijai apie jūsų kompiuterį ar įrenginį ir naudojimąsi internetinėmis paslaugomis rinkti (pvz., automatiškai surinkta informacija). Daugiau informacijos apie slapukus ir kitas technologijas rasite 5 skyriuje „Slapukai ir panašios informacijos rinkimo technologijos“.

Iš trečiųjų šalių surinkta informacija: Gauname asmens duomenis apie jus iš trečiųjų šalių, pvz., „John Deere Group“ priklausančių įmonių, mūsų klientų, įgaliotųjų „John Deere“ atstovybių, jūsų darbdavio, kreditų informacijos teikimo agentūrų arba teisėsaugos ar vyriausybinių institucijų (pvz., asmeninė informacija, kontaktinė informacija, su darbu susijusi informacija, sandorių arba finansinių sąskaitų informacija). Mes taip pat gauname jūsų asmens duomenis iš trečiųjų šalių, kai perkate bet kuriuos mūsų produktus ar paslaugas iš šių trečiųjų šalių (pvz., įgaliotosios „John Deere“ atstovybės).

Viešai prieinama informacija: Renkame jūsų asmens duomenis (pvz., pageidavimų ir santykių informacija), kurie yra viešai prieinami (pvz., kliento informacija apie faktinį savininką, įmonės ir verslo informacija, finansinė informacija) arba kuriuos skelbiate viešai; iš trečiųjų šalių duomenų tiekėjų, kurie patobulina mūsų bylas ir padeda geriau suprasti mūsų klientus, arba iš socialinių tinklų svetainių, pvz., „Facebook“, jei bendraujate naudodami socialinių tinklų funkciją internetinėse paslaugose, pvz., naudojate socialinių tinklų įskiepį („Facebook“ mygtuką „Patinka“), jei paspaudžiate „Patinka“ mūsų socialinių tinklų puslapyje arba prisijungiate prie mūsų bendruomenių. Jei bendraujate su mumis naudodamiesi socialiniais tinklais, galite mums suteikti prieigą prie socialinių tinklų profilio informacijos.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai (toliau –„tikslai“)

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais ir pagal šiuos teisinius pagrindus (tvarkymo teisinis pagrindas). Kai taikoma, rinkdami duomenis nurodysime, ar asmens duomenų teikimas yra įstatymuose numatytas arba sutartinis reikalavimas ir ar privalote pateikti asmens duomenis, taip pat nurodysime galimas pasekmes, kurios kiltų nepateikus duomenų:

a) Klientų aptarnavimo tikslai: teikti pageidaujamus produktus ir paslaugas; teikti susijusias paslaugas, tokias kaip produktų pristatymas, techninė priežiūra, pagalba klientui ir produkto priežiūra (įskaitant garantinę priežiūrą), finansavimas, lizingas ir kredito paslaugos,; ir valdyti internetines paslaugas.

Tai apima asmens duomenų tvarkymą siekiant: atlikti užduotis, reikalingas prašymams ar užsakymams apdoroti ir įvykdyti, pavyzdžiui, atsakyti į papildomos informacijos prašymus arba į pardavimų pasiūlymų užklausas (tiesiogiai arba per įgaliotąjį „John Deere“ atstovą); patikrinti asmens tapatybę (arba atstovo tapatybę), kai reikia suteikti prieigą prie verslo kliento sąskaitos, patikrinti tinkamumą skatinimo programoms, apdoroti produktų registracijas ir teikti prašomas prekes ir paslaugas (įskaitant jūsų ir įgaliotosios „John Deere“ atstovybės taikomo užsakymo ir pristatymo proceso palengvinimą); aktyvuoti programinę įrangą ir įrenginius, kuriems reikalingas aktyvinimas; tvarkyti jūsų paskyras (-as) ir apdoroti mokėjimus už prekes ir paslaugas; sudaryti ir vykdyti sutartis; tvarkyti garantinius skundus ir teikti garantinę priežiūrą; teikti ir prižiūrėti prailgintos garantijos programas, įskaitant priežiūros sutarčių bei apmokėjimų tvarkymą ir sąskaitų faktūrų išrašymą; registruoti ir kurti paskyrą internetinėse paslaugose, įskaitant naudotojo paskyros nustatymą ir administravimą; ir teikti jums internetines paslaugas ir jų funkcijas, pvz., valdyti internetines paslaugas, siųsti jums turinį ir bendrauti su jumis internetinėse paslaugose.

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias 1) tvarkymas yra būtinas, kai su mumis sudarote bet kokią sutartį (įskaitant internetinių paslaugų naudojimo sąlygas), arba tam, kad galėtumėte imtis veiksmų prieš sudarydami sutartį su mumis; 2) tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi mums taikomų teisinių ar įstatymuose numatytų įpareigojimų; 3) duomenis tvarkyti būtina esant „John Deere“, „John Deere Group“ priklausančių įmonių ar trečiųjų šalių (pvz., atstovybė ar verslo klientas) teisėtiems interesams teikti jums klientų aptarnavimo paslaugas, pagalbą ir produktų priežiūrą, mokymus bei kitus mokomuosius renginius ir susijusią informaciją apie produktų atnaujinimus ir patobulinimus (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms); 4) duomenys tvarkomi gavus jūsų sutikimą.

b) Produkto priežiūros ir pagalbos klientams tikslai: teikti pagalbą, susijusią su produktais ir paslaugomis; valdyti santykius su klientais, atstovais ir tiekėjais; atlikti diagnostikos ir remonto darbus, palaikyti ryšius; rūpintis produktų saugą bei administruoti produktų atšaukimus.

Teikdami pagalbą klientams ir produktų priežiūrą, mes naudojame klientų santykių valdymo sistemą (asmeninė informacija, kontaktinė informacija, pageidavimų ir santykių informacija, viešai prieinama informacija), kad galėtume stebėti jūsų įsitraukimą, įsitikinti, kad kontaktinė informacija yra naujausia, susidaryti išsamią nuomonę apie verslo santykius su jumis (ir jūsų įmone), vengti kelių pranešimų siuntimo panašiomis temomis, atlikti pardavimus bei teikti pagalbą ir atsakyti į visus jūsų pranešimus ar prašymus.

Tai apima asmens duomenų tvarkymą siekiant: rengti mokymus ir kitus švietimo renginius klientams ir klientų darbuotojams, atstovams ir atstovų darbuotojams bei tiekėjams ir tiekėjų darbuotojams; teikti reguliarią pagalbą ir produktų bei paslaugų priežiūrą (įskaitant programinės įrangos atnaujinimus); reaguoti į atstovų prašymus suteikti techninę pagalbą ir padėti nustatyti problemą, susijusią su jūsų produktu ar paslauga, ir atlikti kitus diagnostikos darbus; siųsti jums informaciją, susijusią su jūsų produktais ar paslaugomis, įskaitant informaciją apie priežiūrą, patvirtinimus, pranešimus, atnaujinimus, pagalbos ir administracinius pranešimus, ir teikti jums informaciją saugos ar teisiniais sumetimais, pvz., atšaukimai ir saugos pranešimai.

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias 1) tvarkymas yra būtinas, kai su mumis sudarote bet kokią sutartį (įskaitant internetinių paslaugų naudojimo sąlygas), arba, kad galėtumėte imtis veiksmų prieš sudarydami sutartį su mumis; 2) tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi mums taikomų teisinių ar įstatymuose numatytų įpareigojimų (pvz., pranešimai apie atšaukimus ir jų valdymas); 3) duomenis tvarkyti būtina esant „John Deere“, „John Deere Group“ priklausančių įmonių ar trečiųjų šalių (pvz., atstovybė, verslo klientas) teisėtiems interesams teikti jums klientų aptarnavimo paslaugas, pagalbą ir produktų priežiūrą, mokymus bei kitus mokomuosius renginius ir susijusią informaciją apie produktų atnaujinimus ir patobulinimus (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms); 4) duomenys tvarkomi gavus jūsų sutikimą.

c) Reklamavimo tikslai: siųsti jums pasiūlymus ir pranešimus apie „John Deere“, „John Deere Group“ priklausančių įmonių ar mūsų atstovų, tiekėjų ir partnerių produktus ir paslaugas, įskaitant pasiūlymus, pagrįstus jūsų poreikiais, asmeninėmis ir verslo charakteristikomis ir vieta.

Mes (ar trečiosios šalys, pvz., įgaliotoji „John Deere“ atstovybė) gali siųsti šiuos pranešimus ir pasiūlymus elektroniniu paštu, paštu, internetu (įskaitant reklamą ir jums pritaikytą turinį internetinėse paslaugose), socialinės žiniasklaidos platformose, siųsti teksto žinutes, naujienų pranešimus ir naudoti kitas priemones. Reklamuojant socialinės žiniasklaidos platformose naudojama pseudoniminė informacija (asmeninių duomenų ar kontaktinės informacijos kriptografinė maiša), kuri gali būti teikiama socialinės žiniasklaidos platformoms, siekiant nustatyti jūsų socialinės žiniasklaidos paskyrą – tai suteiks galimybę rodyti jums reklamas socialinės žiniasklaidos platformoje. Kaip išsamiai aptarta 5 skyriuje, mes (ar trečiosios šalys) naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas, kad galėtume asmeniškai pritaikyti internetines paslaugas arba įdėti jūs dominančias reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

Tai apima asmens duomenų tvarkymą siekiant: kurti reklamos ir rinkodaros programas naudojant informaciją (asmeninę informaciją, kontaktinę informaciją, pageidavimų ir santykių informaciją, naudojimo informaciją, automatiškai surinktą informaciją), kad būtų galima pasiūlyti produktus ir paslaugas, kuriomis domitės tiek internete, tiek neprisijungus; ir naudoti informaciją (asmens duomenis, naudojimo informaciją, automatiškai surinktą informaciją), kad būtų galima asmeniškai pritaikyti internetines paslaugas atsižvelgiant į jūsų interesus.

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias 1) tvarkymas yra būtinas esant „John Deere“, „John Deere Group“ priklausančių įmonių ar trečiųjų šalių (pvz., atstovybė) teisėtiems interesams vykdyti rinkodarą, ieškoti perspektyvų ir naujų klientų, sužinoti pageidavimus, siekiant geriau asmeniškai pritaikyti pasiūlymus ir siūlyti produktus bei paslaugas, atitinkančias (galimo) kliento poreikius (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms); 2) kai duomenys tvarkomi su jūsų sutikimu.

d) Apklausų ir reklaminių renginių organizavimo tikslai: administruoti loterijas, konkursus, lojalumo programas ir kitus reklaminius renginius, į kuriuos turite užsiregistruoti ar patekti, pvz., ekskursijos planavimas ir organizavimas „John Deere Group“ priklausančių įmonių patalpose ar mūsų lankytinose vietose arba dalyvavimas produktų pristatymuose ir kitose prekybos mugėse.

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias 1) tvarkymas yra būtinas, kai su mumis sudarote bet kokią sutartį (įskaitant su reklaminiu renginiu susijusias naudojimo sąlygas), arba, kad galėtumėte imtis veiksmų prieš sudarydami sutartį su mumis; 2) tvarkymas yra būtinas esant „John Deere“ ar „John Deere Group“ priklausančių įmonių teisėtiems interesams vykdyti rinkodarą, ieškoti perspektyvų ir naujų klientų ar teikti priežiūrą (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms); 3) duomenys tvarkomi gavus jūsų sutikimą.

e) Kitos informacijos teikimo tikslai: teikti kitą galimai jus dominančią informaciją, pvz., skelbimus, priminimus, pranešimus apie paslaugų nutraukimą, informaciją apie produktų tobulinimo programas ir techninių paslaugų biuletenius; „John Deere“ arba „John Deere Group“ priklausančių įmonių naujienas, įmonės žurnalus (pvz., „The Furrow“ ir „Homestead“) ir katalogus; taip pat kvietimus į prekybos muges, produktų pristatymus ir kitus renginius.

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias 1) tvarkymas yra būtinas, kai su mumis sudarote bet kokią sutartį (įskaitant su mūsų publikacijų prenumeratomis susijusias naudojimo sąlygas), arba, kad galėtumėte imtis veiksmų prieš sudarydami sutartį su mumis; 2) duomenis tvarkyti būtina esant „John Deere“, „John Deere Group“ priklausančių įmonių ar trečiųjų šalių (pvz., atstovybė) teisėtiems interesams vykdyti rinkodarą, ieškoti perspektyvų ir naujų klientų, teikti priežiūrą ir siųsti naujienas (perspektyviems) klientams, pvz., informacija apie produktų patobulinimus ar atnaujinimus ir kita su produktais ir paslaugomis susijusi informacija, (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms); 4) duomenys gavus jūsų sutikimą.

f) Tyrimai, produktų ir paslaugų tobulinimo tikslai: nustatyti ir aptikti problemas, susijusias su esamais produktais ir paslaugomis, suprasti, kaip naudojami mūsų produktai ir paslaugos, analizuoti reklamos efektyvumą, atlikti tyrimus, tobulinti produktus bei paslaugas ir kurti naujus produktus bei paslaugas (įskaitant pseudoniminę ir anoniminę informaciją).

Tai apima asmens duomenų tvarkymą siekiant: matuoti auditorijos dydį ir klientų įsitraukimą; siųsti apklausas apie patirtį, sudaryti sąlygas dalyvauti tyrimų grupėse internete ir realiame gyvenime ir analizuoti atsakymus; įvertinti gaminamų ir bandomųjų paslaugų bei produktų (įskaitant naudojimo informaciją) efektyvumą ir veikimą; peržiūrėti trikčių kodus ir kitus mašinų eksploatacinius duomenis, garantinius skundus ir atstovybių techninius pagalbos prašymus aptikti su produktais ar paslaugomis susijusias problemas (įskaitant saugos problemas), tobulinti produktus bei paslaugas ir kurti naujus produktus bei paslaugas; ir pagerinti našumą, šalinti klaidas ir tobulinti internetines paslaugas (pvz., naršymo informaciją apie apsilankymus internetinėse paslaugose ir apie tai, kaip naršote internetinėse paslaugose, siekiant padaryti jas intuityvesnes).

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias 1) tvarkymas yra būtinas, kai su mumis sudarote bet kokią sutartį(įskaitant internetinių paslaugų naudojimo sąlygas), arba, kad galėtumėte imtis veiksmų prieš sudarydami sutartį su mumis; 2) duomenis tvarkyti būtina esant „John Deere“, „John Deere Group“ priklausančių įmonių ar trečiųjų šalių (pvz., atstovybė) teisėtiems interesams nustatyti su produktais ar paslaugomis susijusias problemas, atlikti tyrimus ir analizes, tobulinti produktus ir paslaugas bei kurti naujus produktus ir paslaugas (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms); 3) duomenis tvarkyti būtina siekiant apsaugoti svarbiausius asmens interesus (pvz., saugos problemų nustatymas); 4) duomenis tvarkyti būtina, kad galėtumėme laikytis savo teisinių įsipareigojimų (pvz., produktų saugos, atšaukimų); 5) kai duomenys tvarkomi su jūsų sutikimu.

g) Fizinio saugumo užtikrinimo tikslai: įgyvendinti ir palaikyti fizinį saugumą, valdyti prieigą į įstaigas; peržiūrėti prieigos į įstaigas informaciją nelaimingo įvykio atveju arba atvejais, kai reikia tirti neteisėtą prieigą, praradimą ar vagystę.

Tai apima asmens duomenų tvarkymą siekiant: sukurti ir tvarkyti naudotojų tapatybės dokumentus, ženklelius, raktus ir kitus prieigos valdymo metodus, naudojamus įsitikinti, kad asmenys turi atitinkamą leidimą patekti į „John Deere“ ar „John Deere Group“ priklausančių įmonių įstaigas (t. y. prieigos kontrolė ir neleistino prieigos prevencija); stebėti „John Deere“ arba „John Deere Group“ priklausančių įmonių įstaigas (įskaitant uždaros grandinės televizijos ir kitų kamerų naudojimą), siekiant saugoti žmones ir išvengti vagysčių, vandalizmo ir žalos „John Deere“ ar „John Deere Group“ priklausančių įmonių turtui. Tai taip pat apima įrašų apie prieigą į įstaigas ar autorizuotas teritorijas tvarkymą (pvz., asmenų patekimo ir išėjimo registravimas), siekiant tinkamai ištirti bet kokį neleistinos prieigos, praradimo ar vagystės atvejį.

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias 1) tvarkymas yra būtinas, kad galėtumėme laikytis savo teisinių įsipareigojimų; 2) būtinas, siekiant apsaugoti svarbiausius asmens interesus; 3) duomenis tvarkyti būtina esant „John Deere“, „John Deere Group“ priklausančių įmonių ar trečiųjų šalių (pvz., atstovybė) teisėtiems interesams užtikrinti mūsų įmonių, patalpų ir turto fizinį ir elektroninį saugumą (t. y. tinkamai apsaugoti ir ginti savo turtą (pvz., fizinį turtą ar intelektinę nuosavybę) ir tinkamai ištirti bet kokį neteisėtos prieigos, praradimo ar vagystės atvejį bei užtikrinti fizinį saugumą) (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms). Su nusikalstamomis veikomis ir nuosprendžiais susiję duomenys tvarkomi laikantis ES arba EEE valstybių narių įstatymų.

h) Tinklo arba kibernetinio saugumo tikslai: užtikrinti elektroninį saugumą (tinklo ir kibernetinį saugumą), įskaitant su saugumu susijusių įvykių nustatymą, apsaugą, aptikimą, reagavimą į šiuos įvykius ir jų pasekmių pašalinimą.

Tai apima asmens duomenų tvarkymą siekiant: nustatyti grėsmes, pažeidžiamumą ir riziką; identifikuoti, patvirtinti ir nustatyti tinkamą leidimų suteikimą naudotojams; išduoti ir atšaukti kredencialus; priskirti ir valdyti naudotojų prieigos teises; aptikti neteisėtą prieigą prie duomenų, jų tvarkymą arba kenkėjiškų kodų platinimą bei užkirsti tam kelią; sustabdyti išpuolius, sustabdančius paslaugų teikimą ir kitaip pažeidžiančius kompiuterius bei elektroninių ryšių sistemas; užkirsti kelią sukčiavimui, nusikaltimams ar piktnaudžiavimui IT paslaugomis ir aptikti tokią veiklą; blokuoti šlamštą, bandymus sukčiauti apsimetant, kompiuterinius virusus bei kenkimo programas; užtikrinti produkto ir naudotojo saugumą; neleisti neteisėtai perduoti nuosavybės teisių saugomų duomenų ir kitos informacijos (pvz., asmens duomenų).

Organizacijos „Global Security“ komanda, kurios pagrindinė būstinė yra „Deere & Company“ biure Moline, Ilinojaus valstijoje (jai priklauso ir kiti asmenys, dirbantys kitose „John Deere Group“ priklausančiose įmonėse), tvarko asmens duomenis, kad padėtų mums nustatyti bei tirti įtartinus incidentus ar įvykius (įskaitant teismo ekspertizę), koordinuoti reagavimą ir atkurti funkcijas.

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias 1) tvarkymas yra būtinas, kad laikytumės savo teisinių įsipareigojimų; 2) tai būtina siekiant apsaugoti svarbiausius asmens interesus; 3) tai būtina dėl „John Deere“ ar „John Deere Group“ priklausančių įmonių teisėtų interesų tinkamai apsaugoti ir ginti savo turtą (pvz., fizinį turtą ar intelektinę nuosavybę), užtikrinti tinklo ir informacijos saugumą (įskaitant administracines, technines bei organizacines priemones) (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms). Su nusikalstamomis veikomis ir nuosprendžiais susiję duomenys tvarkomi laikantis ES arba EEE valstybių narių įstatymų.

i) Su IT susijusių operacijų tikslai: valdyti IT sistemas, programas ir infrastruktūrą (įskaitant IT sistemų ir infrastruktūros našumo stebėseną), atlikti IT auditą, teikti informacijos bei ryšių paslaugas.

Tai apima asmens duomenų tvarkymą siekiant: palengvinti bendravimą ir kitų IT priemonių naudojimą; administruoti „John Deere“ arba „John Deere Group“ priklausančių įmonių programų naudojimą; nustatyti ir spręsti IT sistemų bei priemonių problemas; įdiegti naujinius ir pataisas; užtikrinti verslo tęstinumą, įskaitant atsarginių kopijų kūrimą; valdyti pagalbos tarnybos paslaugas.

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias tai 1) būtina vykdant sutartį, kurią esate sudarę, arba norint imtis veiksmų (jūsų prašymu) prieš sudarant naują sutartį; 2) būtina dėl „John Deere“ ar „John Deere Group“ priklausančių įmonių teisėtų interesų, susijusių su informacinių ryšių technologijos infrastruktūros tvarkymu, priežiūra ir valdymu (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms bei laisvėms).

j) Verslo operacijų tikslai: tvarkyti „John Deere“ ir „John Deere Group“ kasdienes operacijas, norint atlikti duomenų analizę ir teikti ataskaitas apie verslo rezultatus, įmonių valdymą (įskaitant auditą, atitikties kontrolę ir kitą rizikos valdymo veiklą (neišskiriant draudimo įsigijimo)).

Tai apima asmens duomenų apdorojimą siekiant: teikti organizacijos analizės, plėtros ir valdymo ataskaitas (įskaitant rizikos modelių sudarymą ir tobulinimą); planuoti darbą ir valdyti savo turtą; tvarkyti finansines sąskaitas, įskaitant mokėjimo apdorojimą ir gautinų bei mokėtinų sumų tvarkymą; vykdyti taktinį ir strateginį planavimą; valdyti projektus ir organizaciją; saugoti įrašus ir juos archyvuoti; tvarkyti sutartis; tvarkyti ryšius su trečiosiomis šalimis (pardavėjais, tiekėjais, verslo partneriai, atstovybėmis); apsaugoti teises ir jomis naudotis; atlikti vidaus ir išorės auditą; vykdyti reorganizacijos, įsigijimo, susijungimo, skaidymo, aktyvų išpardavimo planavimo ir apdorojimo procesus; tvarkyti asmens duomenis, kad juos būtų galima paversti anoniminiais arba neidentifikuojančiais asmenų.

Organizacijos vardu „John Deere Group“ kartu administruoja tam tikrų kategorijų asmens duomenis (pvz., išsamią informaciją apie asmenis, kontaktinę informaciją, naudojimo informaciją, pageidavimų ir ryšių informaciją ir kt.), kad vienu metu būtų galima vykdyti kitų „John Deere Group“ priklausančių įmonių, įskaitant „John Deere“, verslo procesus. „John Deere Group“ taip pat bendrai administruoja infrastruktūrą, kuria naudodamosi „John Deere Group“ priklausančios įmonės tvarko asmens duomenis savo tikslais.

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias 1) tai yra būtina, kad laikytumės savo teisinių įsipareigojimų; 2) tai yra būtina dėl „John Deere“ ar „John Deere Group“ priklausančių įmonių teisėtų interesų vykdyti ir valdyti kasdienę „John Deere“ bei „John Deere Group“ veiklą, tvarkyti „John Deere“ ir „John Deere Group“ finansinius reikalus, valdyti riziką, su kuria susiduria „John Deere“ bei „John Deere Group“, valdyti įmones ir informaciją, vertinti verslo sandorius, susijungimo bei įsigijimo veiklą (įskaitant tinkamus įsigijimo tikslus) (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms).

k) Tinkamumo tikslai: nustatyti tinkamumą gauti prekių, paslaugų ar pasiūlymų; patvirtinti jūsų tapatybę arba padėti tai padaryti; vykdyti teisės aktų laikymosi įsipareigojimus; atrinkti peržiūrint vyriausybių ar kitus sankcijų sąrašus; laikytis vidinių atitikties reikalavimų.

Tai apima asmens duomenų tvarkymą siekiant: užtikrinti tinkamą klientų pažinimą (įskaitant informacijos, gautos iš įvairių šaltinių, pvz., viešosios informacijos, naudojimą tapatybei patikrinti bei patvirtinti); vykdyti kredito ir kredito informacijos patikras bei rizikos vertinimą; atrinkti peržiūrint sankcijų sąrašus; laikytis kitų teisės aktų laikymosi įsipareigojimų (įskaitant reikalavimus, taikomus kitoms „John Deere Group“ priklausančioms įmonėms), pvz., patikrinti, ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo, laikytis terorizmo finansavimo nustatymo ir prevencijos reikalavimų.

„Global Trade Compliance Group“, kurios pagrindinė būstinė yra „Deere & Company“ biure Moline, Ilinojaus valstijoje (grupei priklauso ir asmenys, dirbantys kitose „John Deere Group“ priklausančiose įmonėse), padeda „John Deere“ tvarkyti asmens duomenis šiuo tikslu. „Global Trade Compliance Group“ pirmiausia atsakinga už tai, kad būtų nustatyti asmenys, įtraukti į šalių, kurioms taikomos sankcijos, sąrašus, šie sutapimai būtų ištirti, o neteisingi sutapimai būtų pašalinti.

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias 1) tvarkymas yra būtinas dėl bet kokios sutarties, kurią galite sudaryti su mumis (įskaitant internetinių paslaugų naudojimo sąlygas), arba norint imtis veiksmų prieš sudarant sutartį su mumis; 2) tvarkymas yra būtinas, kad laikytumės taikomų teisinių ar įstatymuose numatytų įpareigojimų; 3) tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti svarbiausius asmenų interesus; 4) tvarkymas yra būtinas atliekant užduotis viešojo intereso labui; 5) tvarkymas yra būtinas dėl „John Deere“ arba „John Deere Group“ priklausančių įmonių teisėtų interesų užkirsti kelią pinigų plovimui ir sankcijų pažeidimams, užkirsti kelią sukčiavimui ir jį nustatyti, suprasti mūsų (būsimus) klientus ir verslo partnerius (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms); 4) duomenys tvarkomi gavus jūsų sutikimą. Neskelbtini asmens duomenys tvarkomi pagal ES arba ES / EEE valstybių narių įstatymus, įskaitant, kai tai būtina, teisinėms pretenzijoms nustatyti, vykdyti ar ginti. Su nusikalstamomis veikomis ir nuosprendžiais susiję duomenys tvarkomi laikantis ES arba EEE valstybių narių įstatymų.

l) Teisinės atitikties, teismo procesų tikslai: laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų; suteikti įstatymuose numatytas teises, jas taikyti ir ginti.

Tai apima asmens duomenų tvarkymą (įskaitant neskelbtinus asmens duomenis ar duomenis, susijusius su teistumu ir padarytais nusižengimais) siekiant: laikytis teisinių ir kitų reikalavimų, kurie taikomi „John Deere Group“ priklausančioms įmonėms (įskaitant ne tos valstybės, kurioje esate, įstatymus ir reglamentus); vykdyti vyriausybės patikrų ir kitus prašymus, gautus iš valdžios ar kitų viešųjų institucijų (įskaitant ne tos valstybės, kurioje esate); reaguoti į teisinius procesus; naudotis įstatymuose numatytomis teisėmis bei teisių gynimo priemonėmis, įskaitant mūsų teisių apsaugą ir taikymą, mūsų turto apsaugą, kitų asmenų bei „John Deere Group“ priklausančių įmonių teisių, turto ir saugumo apsaugą; ištirti, pasirengti ir ginti vykstant bylinėjimuisi, tvarkyti bet kokius vidinius skundus ar pretenzijas (įskaitant Jungtinėse Valstijose vykstantį bylinėjimąsi ir vyriausybės prašymus).

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias 1) tai yra būtina, kad laikytumės taikomų teisinių įsipareigojimų; 2) tai būtina dėl „John Deere“ arba „John Deere Group“ priklausančių įmonių teisėtų interesų valdyti ir vykdyti kasdienę verslo veiklą, tvarkyti mūsų verslo finansinius reikalus, valdyti riziką, su kuria susiduria mūsų verslas, valdyti įmones ir informaciją, laikytis ne ES ir kitų valstybių, kuriose „John Deere Group“ vykdo veiklą, įstatymų (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms). Neskelbtini asmens duomenys tvarkomi pagal ES arba ES / EEE valstybių narių įstatymus, įskaitant, kai tai būtina, teisinėms pretenzijoms nustatyti, vykdyti ar ginti. Su nusikalstamomis veikomis ir nuosprendžiais susiję duomenys tvarkomi laikantis ES arba EEE valstybių narių įstatymų.

m) Tyrimų tikslai: užkirsti kelią sukčiavimui, įmonių politikos pažeidimams ar kitai neteisėtai, pažeidžiančiai įstatymus ar netinkamai veiklai (įskaitant nusikalstamas veikas), aptikti tokią veiklą ir ištirti.

Tai apima asmens duomenų tvarkymą siekiant: ištirti neatitikties ir karštajai linijai žinomus atvejus (įskaitant ataskaitų teikimo linijos naudojimą pagal JAV Sarbanes-Oxley aktą) bei į juos reaguoti.

Neatitikties tyrimus prižiūrėti ir juos vykdyti įmonei „John Deere“ padeda „John Deere Group’s Center for Global Business Conduct and Global Enterprise Security & Preparedness“ centras, kurio pagrindinė būstinė yra „Deere & Company“ biure Moline, Ilinojaus valstijoje (centrui priklauso ir kiti asmenys, dirbantys kitose „John Deere Group“ priklausančiose įmonėse).

Duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisinėmis nuostatomis, pagal kurias 1) tai yra būtina, kad laikytumės mūsų verslui taikomų teisinių įsipareigojimų; 2) tai būtina dėl „John Deere“ arba „John Deere Group“ priklausančių įmonių teisėtų interesų vykdyti ir valdyti „John Deere“ arba „John Deere Group“ verslo veiklą, valdyti riziką, su kuria susiduria „John Deere“ arba „John Deere Group“, valdyti įmones ir informaciją, nustatyti sukčiavimą ir užkirsti tam kelią; nustatyti „John Deere Group“ politikos pažeidimus ir užkirsti jiems kelią, laikytis ne ES ir kitų valstybių, kuriose „John Deere Group“ vykdo veiklą, įstatymų (tol, kol šie teisėti interesai neprieštarauja jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms). Neskelbtini asmens duomenys tvarkomi pagal ES ar ES / EEE valstybių narių įstatymus. Su nusikalstamomis veikomis ir nuosprendžiais susiję duomenys tvarkomi laikantis ES arba EEE valstybių narių įstatymų.

4. Asmens duomenų gavėjai

a) Asmens duomenys atskleidžiami ir bendrinami su „John Deere“ bei „John Deere Group“ priklausančiomis įmonėmis šiame pareiškime aprašytais tikslais. „John Deere Group“ priklausančios įmonės asmens duomenis tvarkys pagal šį pareiškimą, nebent jos jus informavo kitaip.

b) Siekdami 3 skyriuje numatytų tikslų, bendriname ar atskleidžiame asmens duomenis „John Deere Group“ viduje. Naudojamės „John Deere Group“ kompetencija ir žiniomis, pvz., susijusias su centralizuotomis žmogiškųjų išteklių, apskaitos, iždo, rizikos valdymo, įmonių valdymo, informacinių technologijų ir saugumo funkcijomis. „John Deere“ ir „John Deere Group“ priklausančios įmonės šio pareiškimo 3 skyriuje paprastai minimi nurodant atvejus, kai „John Deere Group“ priklausančios įmonės kartu su „John Deere“ veikia kaip bendri duomenų valdytojai.

c) Asmens duomenis atskleidžiame, jei to reikia norint užbaigti bet kurį jūsų prašomą ar įgaliotą sandorį arba suteikti jums produktą ar paslaugą.

Pavyzdžiui, pateikiame mokėjimo duomenis bankams ir kitoms finansų įstaigoms, kad būtų galima apdoroti mokėjimą. Duomenis taip pat bendrinsime, kai nurodysite mums tai daryti. Taip pat galite paprašyti papildomos informacijos apie produktą ar paslaugą, paprašyti nustatyti internetinių paslaugų kainą, tokią informaciją siunčiame įgaliotajai „John Deere“ atstovybei jūsų vietovėje, kad galėtume įvykdyti jūsų prašymą. Kaip nurodyta 12 skyriuje, galite pateikti apžvalgų ir atsiliepimų forumuose bei kitose viešosiose vietose.

d) Asmens duomenis bendriname arba atskleidžiame įgaliotiesiems „John Deere“ atstovams, platintojams, prekybininkams ir verslo partneriams, siekdami 3 skirsnyje išvardytų tikslų.

Pavyzdžiui, įgaliotoji „John Deere“ atstovybė palaiko ryšį tarp jūsų ir mūsų, administruodama jūsų ryšius su „John Deere“, įskaitant pagalbą gaunant pasiūlymų, įsigyjant įrangos ar paslaugų, užsakant dalių, valdant produktus ir paslaugas (įskaitant prenumeratą), teikiant finansavimą ir garantinę priežiūrą.

e) Jei esate kliento ar atstovo darbuotojas arba jam atstovaujate, bendriname duomenis su tokiu klientu arba atstovu ir juos atskleidžiame.

f) Asmens duomenis bendriname su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais (paprastai vadinamais duomenų tvarkytojais), kad galėtume įgyvendinti savo tikslus.

Pavyzdžiai: technologijų įmonės, kurios, tarkime, siūlo programinę įrangą bei teikia kompiuterines paslaugas (duomenų valdymo ir saugojimo, prieglobos, programinės įrangos, interneto prieglobos, el. pašto paslaugas ir kt.); technologijų įmonės, siūlančios aparatinę ir kitokią įrangą (kompiuterių gamintojai ir platintojai bei kt.); įmonės, teikiančios pagalbines verslo paslaugas (pašto, spausdinimo, biurų valymo, pavojaus sistemų įrengimo, priežiūros bei stebėsenos paslaugas ir kt.); įmonės, kurios teikia finansų administravimo paslaugas; įmonės, siūlančios atliekų tvarkymo paslaugas (smulkinimo paslaugas ir kt.); analizės paslaugų teikėjai. Kai kuriais atvejais šios įmonės gali rinkti duomenis tiesiogiai iš jūsų mūsų vardu.

g) Taip pat atskleidžiame ir bendriname asmens duomenis su kitomis įmonėmis, kad jos mums galėtų atlikti specialias ar profesionalų funkcijas (paprastai vadinamos duomenų valdytojais).

Pavyzdžiai: finansų įstaigos (mokėjimų tvarkytojai ir bankai, susiję su mokėjimų apdorojimu arba teikiantys mums finansavimą ir kt.); finansų įstaigos (draudimo brokeriai ir draudimo bendrovės, kurios padeda mums valdyti riziką ir kt.); verslo paramos įmonės (įmonės, organizuojančios mokymo kursus ir kt.); krovinių gabenimo įmonės, pristatančios mūsų produktus; telekomunikacijų įmonės, teikiančios fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugas; technologijų įmonės, siūlančios technologijas ir aparatinę įrangą (telekomunikacijų prietaisus ir kt.); sveikatos priežiūros įrangos ir paslaugų įmonės (sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, siūlantys medicinines paslaugas, ir kt.); kitos šalys (teisinės ir reguliavimo institucijos, buhalteriai, auditoriai, teisininkai ir kiti išoriniai profesionalūs konsultantai), kurie padeda vykdyti audito, atitikties bei įmonių valdymo funkcijas ir (arba) laikytis įstatymų.

h) Interneto paslaugų puslapiuose yra įskiepių ar trečiosios šalies turinio, pvz., „Facebook“ (mygtukas „Patinka“), „Twitter“ (mygtukas „Bendrinti „Twitter“ tinkle“), „Linkedin“ arba „Google“. Įskiepiai ar turinys gali rinkti duomenis apie jūsų IP adresą, naudojantis internetinėmis paslaugomis aplankytą (-us) puslapį (-ius) ir gali naudoti savo slapukus bei panašias technologijas. Jei esate prisijungę prie socialinio tinklo svetainės, kai naudojatės interneto paslaugomis, socialinio tinklo įskiepiai gali leisti socialinio tinklo svetainei gauti informaciją, kad apsilankėte interneto paslaugų svetainėje, ir susieti šiuos duomenis su jūsų socialinio tinklo paskyra.

Pavyzdžiui, internetinės paslaugos naudoja „Google“ žemėlapius. Naudodamiesi „Google“ žemėlapiais privalote laikytis „Google“ žemėlapių / „Google“ žemės papildomų paslaugų teikimo sąlygų (įskaitant „Google“ privatumo politiką).

i) Asmens duomenis taip pat bendriname ir juos atskleidžiame teisiniais, atitikties, valdymo ar bylinėjimosi tikslais.

Pavyzdžiai:

 • asmens duomenis bendriname ir juos atskleidžiame pirkėjams, jų advokatams ar profesionaliems patarėjams, teismams, tribunolams, oponuojančioms ar susijusioms bylinėjimosi šalims bei jų profesionaliems patarėjams, jei tai būtina siekiant paveikti viso „John Deere“ verslo ar turto arba jo dalies pardavimą ir perdavimą (įskaitant reorganizavimą, susijungimą, pardavimą, bendrą įmonę, išformavimą, likvidavimą ar bankrotą).
 • Asmens duomenis bendriname ir juos atskleidžiame, kad apsaugotume savo teises ir jomis pasinaudotume, apsaugotume savo turtą, apsaugotume kitų asmenų ir „John Deere Group“ priklausančių įmonių teises, turtą ar saugumą, apsaugotume nuo sukčiavimo ar kitų neteisėtų veiksmų, užkirstume kelią nusikalstamoms veikoms, jas ištirtume, nustatytume ar patrauktume baudžiamojon atsakomybėn, ar atliktume kitus veiksmus, jei to reikia norint atlikti išorės audito, atitikties ir įmonių valdymo funkcijas.
 • Asmens duomenis taip pat bendrinsime ir juos atskleisime, jei to reikalauja įstatymai (įskaitant ne tos valstybės, kurioje esate, įstatymus), pvz., gavę teismo šaukimą, nutartį dėl kratos, teismo nutartį ir vykdydami kitą teisinį procesą, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų valstybių, kuriose veiklą vykdo „John Deere Group“ priklausančios įmonės, teisėsaugą, tribunolus ir teismus.

Įsidėmėkite, kad taip pat galime bendrinti ir atskleisti informaciją bei duomenis apie jus, kurie nėra laikomi asmens duomenimis. Pavyzdžiui, galime skelbti ataskaitas, kuriose yra sukauptų ir statistinių duomenų apie mūsų klientus bei įrangą.

5. Slapukai ir panašios rinkimo technologijos

Kai lankotės internetinių paslaugų puslapyje, atidarote ar spustelite pranešimą, pvz., iš „John Deere“ gautą el. laišką, „John Deere“ (arba trečiosios šalys) automatinėmis priemonėmis renka informaciją ir duomenis, naudodamas tokias technologijas kaip serverių ar naudojimo žurnalai, naršyklių ar HTTP slapukai, vietiniai bendrieji objektai, vietinės saugyklos, signaliniai žiniatinklio indikatoriai arba pikselių žymos, įdėtieji scenarijai, „ETag“, dviejų serverių ryšiai ir kitas panašias rinkimo technologijas.

Toliau pateikiama santrauka. Daugiau informacijos apie tai, kaip „John Deere“ (ar trečiosios šalys) naudoja slapukus bei panašias technologijas „John Deere“ interneto svetainėse ir teikdama interneto paslaugas, arba informacijos apie tai, kaip valdyti tokią technologiją, rasite mūsų slapukų naudojimo nuostatose.

Šios technologijos paprastai naudojamos norint užtikrinti tinkamą interneto paslaugų veikimą, prisiminti jūsų pageidavimus ar pasirinkimus, padėti tobulinti interneto paslaugas, įvertinti atsakymus į mūsų komunikaciją, pagerinti mūsų komunikaciją ar reklamas, užtikrinti pritaikytą ar personalizuotą patirtį teikiant interneto paslaugas, aptikti bei užkirsti kelią tam tikriems sukčiavimo atvejams ir pateikti atitinkamus skelbimus. Kai kuriais atvejais informaciją, kurią renkame naudodami slapukus ir panašias rinkimo technologijas, susiejame su kitais jūsų asmens duomenimis, surinktais taip, kaip nurodyta šio patvirtinimo 3 skyriuje.

Mes palaikome ryšius su trečiosiomis šalimis, kad galėtume atlikti stebėjimo ir ataskaitų teikimo funkcijas internetinių procesų metu. Taip pat palaikome ryšius su trečiosiomis šalimis, kurios padeda mums pristatyti personalizuotą turinį ir aktualius skelbimus teikiant interneto paslaugas arba trečiųjų šalių svetainėse ir tarnybose, kuriose galite apsilankyti. Šios trečiosios šalys gali naudoti slapukus ir kitas panašias rinkimo technologijas informacijai apie jūsų naudojimąsi interneto paslaugomis ir jūsų veiklai trečiųjų šalių svetainėse bei tarnybose rinkti, kad galėtų jums rodyti tikslinius skelbimus.

6. Pranešimo draugui funkcijos

„John Deere“ savo svetainėse siūlo funkciją „pranešk draugui“. Jei nuspręsite pasinaudoti šia funkcija, mes automatiškai išsiųsime jūsų draugui vienkartinį el. laišką su jūsų nurodyta informacija ir pakviesime jį apsilankyti svetainėje. „John Deere“ šią informaciją naudoja vieninteliu šio vienkartinio el. laiško siuntimo tikslu ir jos nesaugo.

7. Duomenų subjektų teisės

Pagal vietinius įstatymus galite nemokamai naudotis tam tikromis toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su asmens duomenimis. a) Prieiga: turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, kad tvarkomi jūsų asmens duomenys, tvarkymo tikslą, duomenų kategorijas, informaciją apie duomenų gavėjus ir ne ES valstybes, kuriose jie yra, apsaugines priemones, naudojamas perduodant duomenis į ne ES valstybes, duomenų saugojimo laikotarpį ar kriterijus jam nustatyti, papildomos informacijos apie jūsų teises, mūsų duomenų tvarkymo veiklą bei duomenų teikėjus ir reikšmingas bei numatomas duomenų tvarkymo pasekmes. b) Ištaisymas: turite teisę prašyti ištaisyti netikslius asmens duomenis ir papildyti neišsamius duomenis. c) Perkeliamumas: galite gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu bei turite teisę be kliūčių juos perduoti kitiems duomenų valdytojams. Ši teisė egzistuoja tik tada, jei tvarkymas atliekamas su jūsų sutikimu ar pagal sutartį ir vykdomas automatizuotomis priemonėmis. d) Apribojimas: Galite paprašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą, jei: i) užginčijate jų tikslumą – laikotarpiui, kurio reikia, kad patikrintume jūsų prašymą; ii) tvarkymas yra neteisėtas ir jūs prieštaraujate, kad duomenys būtų ištrinti bei prašote apribojimo; iii) mums duomenų nebereikia, bet jūs mums pasakote, jog jums jų reikia tam, kad pateiktumėte, įvykdytumėte arba apgintumėte teisinį ieškinį; iv) prieštaraujate, kad duomenys būtų tvarkomi remiantis viešuoju ar teisėtu interesu – laikotarpiui, kurio reikia, kad patikrintume jūsų prašymą. e) Ištrynimas: galite paprašyti ištrinti jūsų asmens duomenis, jei jie nebėra reikalingi tikslams, dėl kurių mes juos surinkome, jūs atšaukėte savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo juos tvarkyti, prieštaravote dėl tvarkymo ir nėra svarbesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti, tvarkymas yra neteisėtas arba ištrinti reikalaujama dėl to, kad būtų laikomasi teisinio įsipareigojimo.


Prieštaravimas: turite teisę prieštarauti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, dėl įtikinamų ir teisėtų priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, išskyrus atvejus, kai teisiniai nuostatai aiškiai numato tokį tvarkymą. Be to, turite teisę prieštarauti, jei duomenys apie jus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.


Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių arba esate susirūpinę dėl to, kaip tvarkomi asmens duomenys, naudokitės mūsų duomenų subjektų teisių portalu [čia]. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Tai gali būti valstybės narės, kurioje gyvenate, darbo vietos arba vietos, kurioje įvyko skundo objektas, priežiūros institucija.

Jei turite klausimų dėl įvairių „John Deere Group“ priklausančių įmonių vaidmens ir atsakomybės, įskaitant atvejus, kai jie veikia kaip bendri valdytojai, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną (DAP). Taip pat kreipkitės į DAP, jei norite sužinoti daugiau apie „John Deere Group“ priklausančių įmonių, kurios veikia kaip bendri valdytojai su „John Deere“, susitarimus. Bendrų duomenų valdytojų atveju galite naudotis savo teisėmis dėl kiekvieno jų ir prieš kiekvieną jų.

Mūsų DAP kontaktinė informacija pateikiama šio patvirtinimo 15 skyriuje.

8. Sutikimo valdymas

Jei paprašėme pateikti sutikimą naudoti asmens duomenis tam tikram tikslui, bet kuriuo metu galite atsisakyti duoti sutikimą ir atšaukti savo sutikimą, taip pat susisiekdami su mumis 7 arba 15 skyriuje nurodytais būdais. Asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo įvykdytas prieš atšaukiant jūsų sutikimą, teisėtumui tai įtakos neturės.

9. Asmens duomenų perdavimas į kitas valstybes

Atsižvelgiant į tai, kad mūsų operacijos vykdomos visame pasaulyje, kai kurie 4 skyriuje nurodyti gavėjai gali būti įsikūrę ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse, kurios nesuteikia atitinkamo duomenų apsaugos lygio. Tarptautiniai perdavimai bus vykdomi į valstybes, kuriose „John Deere Group“ priklausančios įmonės turi biurus, įskaitant Indiją ir Jungtines Amerikos Valstijas.

Kai kurias EEE nepriklausančias valstybes Europos Komisija pripažįsta kaip užtikrinančias tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal EEE standartus (tokių valstybių sąrašas pateikiamas adresu https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Perduodami iš EEE į valstybes, kurios Europos Komisijos nelaikomos užtikrinančiomis tinkamą apsaugos lygį, taikysime atitinkamas priemones, pavyzdžiui, privalomas įmonių taisykles, standartines sutarties sąlygas, kurias Europos Komisija priėmė, kad apsaugotų asmens duomenis, kitą (-us) galiojantį (-čius) perdavimo mechanizmą (-us), arba, esant išimtinėms aplinkybėms, remsimės leidžiančiomis nukrypti nuostatomis. Perdavimas trečiosioms šalims, esančioms tokiose valstybėse, bus vykdomas naudojant priimtiną duomenų perdavimo mechanizmą, pavyzdžiui, privalomas įmonių taisykles, „privatumo skydą“ savarankiškai sertifikuotoms JAV organizacijoms, Europos Komisijos priimtas standartines sutarties sąlygas, skirtas asmens duomenims apsaugoti, sertifikatus, patvirtintus elgesio kodeksus, kitą galiojantį perdavimo mechanizmą, arba, esant išimtinėms aplinkybėms, remsimės leidžiančiomis nukrypti nuostatomis. Jei norite gauti mechanizmo kopiją, susisiekite su mūsų DAP naudodamiesi šio patvirtinimo 15 skyriuje pateikta informacija.

10. Duomenų saugojimas

Duomenys bus saugomi laikotarpį, kurį mes manysime esant reikalingą šiame patvirtinime nurodytiems tikslams pasiekti arba kuris reikalingas pagal taikomus įstatymus. Saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijai yra šie:

 • mes nuolat palaikome su jumis ryšius;
 • asmens duomenys reikalingi 3 skyriuje nurodytam (-iems) tikslui (-ams) įgyvendinti; arba
 • laikyti asmens duomenis reikalaujama pagal taikytinus įstatymus ir teisės aktus.

Mūsų taip pat gali būti reikalaujama, kad asmens duomenys būtų laikomi ilgesnį laiką, pavyzdžiui, vykstant teisminiam ginčui arba jei gauname šaukimą, paieškos orderį, teismo įsakymą ar kitą teisinį procesą, reikalaujantį laikyti asmens duomenis. Duomenys saugomi pagal mūsų įrašų saugojimo grafiką ir taikomas teisines nuostatas. Atsižvelgdami į savo įrašų saugojimo grafiką ir taikomus teisinius reikalavimus, mes panaikinsime ir (arba) anonimizuosime asmens duomenis, kurių nebereikia. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis naudodamiesi toliau pateikiama kontaktine informacija.

11. Trečiųjų šalių privatumo patvirtinimai

Šis privatumo patvirtinimas taikomas tik „John Deere“ ir „John Deere Group“ priklausančioms įmonėms tvarkant asmens duomenis. Kitos svetainės, kurios gali būti pasiekiamos per šią svetainę arba kurių ypatybės ar funkcijos buvo įtrauktos į interneto paslaugas, turi savo privatumo politiką ir praktiką. Mūsų nepriklausomi pardavėjai, tiekėjai ir verslo partneriai taip pat turi savo privatumo politiką ir praktiką. Raginame susipažinti su visų trečiųjų šalių pateiktais privatumo patvirtinimais prieš pateikiant joms informaciją arba pasinaudojant pasiūlymu ar reklama.

12. Forumai, produktų apžvalgos ir kitos viešosios erdvės

Mūsų svetainėje yra forumas ir kitų sričių, kuriose galite viešai skelbti produktų apžvalgas, bendrauti su kitais asmenimis ir pateikti žiniasklaidos turinį. Prieš paskelbdami šiose srityse, atidžiai perskaitykite taikytinas naudojimo sąlygas. Visa informacija, kurią paskelbsite, bus prieinama visiems, turintiems interneto prieigą, ir bet kokius asmens duomenis, kuriuos įtraukiate į skelbimą, gali skaityti, rinkti bei naudoti kiti. Pavyzdžiui, jei skelbiate el. pašto adresą kartu su produkto apžvalga, galite gauti nepageidaujamų pranešimų iš trečiųjų šalių. Skelbdami asmens duomenis būkite atsargūs.

13. Darbo prašytojai

Jei kreipiatės į „John Deere“ dėl darbo, su jūsų darbo prašymu pateikiami asmens duomenys paprastai bus naudojami įdarbinimo ir kitais vidinių žmogiškųjų išteklių tikslais. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. visuotinį įdarbinimo pareiškimą, esantį meniu „Valstybės ar produkto specifinė informacija“.

14. Šio privatumo patvirtinimo pakeitimai

Kartais galime atnaujinti šį privatumo patvirtinimą, kad jis atspindėtų naują ar skirtingą privatumo praktiką. Kai atliksime esminių šio privatumo patvirtinimo pakeitimų, savo pagrindiniame puslapyje pateiksime pranešimą.

15. Kaip su mumis susisiektiDuomenų valdytojai

Jei turite klausimų ar pastabų dėl mūsų privatumo praktikos arba šio privatumo patvirtinimo, susisiekite su mumis. Galite su mumis susisiekti internetu adresu R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. Paštu su mumis galite susisiekti adresu:

John Deere GmbH & Co KG
Data Protection Officer
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Germany

Duomenų valdytojai

PAVADINIMASKONTAKTINĖ INFORMACIJAATSAKOMYBĖ
„John Deere Gmbh & CO KG“ John-Deere-Str. 70,68163 Mannheim, 68163 Germany
 • Europos būstinė
 • Žemės ūkis ir „Turf“ produktai bei paslaugos
 • EMEA pardavimai ir rinkodara
 • Interneto paslaugos; duomenų paslaugos ir prenumeratos
„John Deere Forestry Oy“ Lokomonkatu 21, Tampere, 33900, Finland
 • Miškininkystės produktai ir paslaugos
 • Pardavimas ir rinkodara
„John Deere Bank S.A.“, įskaitant jos filialus ir atstovybes Vokietijoje, Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Ispanijoje 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg Finansiniai produktai ir paslaugos
„John Deere Acceptances S.r.l.“ Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milano) 20060, Italy Finansiniai produktai ir paslaugos
„John Deere Solutions Réseau S.A.S.“ 23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, France Finansinės paslaugos
„John Deere Forestry, Ltd.“ (Jungtinė Karalystė) Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW United Kingdom Pardavimai ir rinkodara
„John Deere Ltd.“ (Jungtinė Karalystė) Harby Road Langar, Nott's. NG13 9HT United Kingdom Pardavimai ir rinkodara
„John Deere Iberica, S.A.“ (Ispanija) Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid) Pardavimai ir rinkodara
„John Deere Polska Sp. Z.o.o.“ (Lenkija) Ul. Poznanska 1b 62-080 Tarnowo Podgorne Pardavimai ir rinkodara
„John Deere Forestry AS“ (Norvegija) Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger Pardavimai ir rinkodara
„John Deere Nederland B.V.“ (Nyderlandai) Expeditiestraat 12 5961PX Horst Pardavimai ir rinkodara
„John Deere Italiana S.r.L.“ (Italija) Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano) Pardavimai ir rinkodara
„John Deere Forestry Ltd.“ (Airija) Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow Pardavimai ir rinkodara
„John Deere France S.A.S.“ (Prancūzija) Rue du Paradis, Ormes F-45140 St. Jean de la Ruelle Pardavimai ir rinkodara

Last Updated: May 25, 2018