Šiame Privatumo pareiškime paaiškinama, kaip John Deere ir jos valdomi filialai apdoroja Asmens duomenis. Šiame Pareiškime taip pat atsakoma į konkrečius klausimus, kurių galite turėti dėl surinktų duomenų privatumo ir saugumo. Šis Pareiškimas adresuotas asmenims, su kuriais palaikome ryšius, įskaitant mūsų interneto svetainių, programų (žiniatinklio arba mobiliųjų) ar internetinių produktų bei paslaugų naudotojus; dabartiniams ir būsimiems klientams; verslo klientų ir tiekėjų vadovybei bei darbuotojams; įgaliotųjų atstovų ir platintojų vadovybei bei darbuotojams; mūsų gamyklų, muziejų ir pramogų lankytojams bei kitiems mūsų gaminių ir paslaugų gavėjams. Asmenys, kurių Asmens duomenys yra apdorojami, šiame Pareiškime vadinami "jūs".

Asmens duomenys bendrinami su John Deere Group nariais. John Deere Group priklausančių narių sąrašas pateikiamas čia ir pagal Privalomas įmonės taisykles. Tam tikromis aplinkybėmis John Deere Group priklausantys nariai gali bendrai apdoroti Asmens duomenis.

Asmens duomenų apdorojimui, susijusiam su John Deere siūlomais gaminiais ar paslaugomis, gali būti taikomi konkretūs šalies arba gaminio privatumo priedai, kuriuose gali būti reikalaujama apdoroti papildomas Asmens duomenų kategorijas arba apdoroti kitais tikslais.

John Deere gaminiai ir paslaugos platinami naudojant įgaliotųjų atstovų bei platintojų tinklą. Dauguma šių įgaliotųjų atstovų ir platintojų yra nepriklausomi ir valdo įmones, kurios gali turėti savo privatumo pareiškimus.

1. Mūsų renkamų Asmens duomenų tipai

Apdorojame jūsų Asmens duomenis. Šiame skyriuje pateikiami kai kurie dažnai pasitaikantys pavyzdžiai. Priklausomai nuo jūsų šalies / regiono ir taikomų teisės aktų, toliau pateikiami pavyzdžiai gali būti laikomi Asmens duomenimis ir / arba gali būti iš jūsų renkami.

Asmens duomenys ir kontaktinė informacija

 • Vardas ir pavardė, gimimo data, valdžios suteikti identifikatoriai, parašas, nuotrauka
 • Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas
 • Demografinė informacija (pvz., lytis, šeiminė padėtis, namų ūkis, bendroji vieta)
 • Vartotojo vardas, slaptažodis, socialinio tinklo profilis
 • GPS vieta

Operacijų ir finansų sąskaitos informacija

 • Finansinė informacija (pvz., sąskaitos savininkas, sąskaitos numeris, kredito / debito kortelės informacija, finansavimo / išperkamosios nuomos informacija)
 • Operacijų informacija (pavyzdžiui, pirkimo, techninės priežiūros istorijos, mokėjimų, skundų, ieškinių)
 • Kreditinė informacija (pvz., turtas, įsipareigojimai, pajamos, užsiėmimas, finansų ataskaitos informacija, dabartinė ir praeities sąskaitos informacija, įranga ir finansavimo suma doleriais, kredito informacija [įskaitant kredito reitingą], bet kokio turto, kuris įkeičiamas dėl jūsų įsipareigojimų mums, ataskaitos)
 • Draudimo informacija (pavyzdžiui, draudimo įrodymas)

Parinkčių ir ryšių informacija  

 • Parinkčių ir ryšių informacija (pavyzdžiui, verslo tipas, interesai)
 • Verslo vaidmens informacija (pavyzdžiui, užsiėmimas, pareigos, kontaktinė informacija, įmonės duomenys, užimtumo istorija)
 • Turto, ūkio arba verslo informacija
 • Kalbos parinktis
 • Informacija apie bendravimą su mumis, įgaliotaisiais atstovais ir platintojais bei verslo partneriais
 • Sąskaitų informacija (pirkiniai, užklausos, kliento sąskaitos, garantinių ieškinių istorija, mokėjimo istorija)

Kompiuterio, įrenginio, internetinės paslaugos, socialinio tinklo ir interneto informacija

 • Naudojimasis mūsų internetinėmis paslaugomis (vartotojo vardas ir slaptažodis, naudojamas norint prisijungti, apsilankymo data / laikas, paieškos duomenys)
 • Bet kurio įrenginio, naudojamo prieigai prie mūsų internetinių paslaugų (pavyzdžiui, modelis, serijos numeris, naudojimo sekimas), identifikatorius
 • Informacija apie aplankytus internetinių paslaugų puslapius ar turinį
 • Socialinio tinklo profilis ir komentarai (įskaitant peržiūras ir nuomones), vaizdai ir kita informacija, kurią galite skelbti pranešimų srityse, naudotojo formose (įskaitant socialinio tinklo) arba atsakymai į apklausų klausimus
 • Ar atidarėte arba perskaitėte mūsų pranešimus
 • Slapukai ir kitos sekimo technologijos (žr. Pareiškimą apie slapukus)
 • Naudojimosi internetinėmis paslaugomis laikas ir trukmė, klaidų ataskaitos ir našumo duomenys. Renkama informacija ir duomenys apima interneto protokolo (IP) adresą ir informaciją, susijusią su IP adresu
 • Įrenginio operacinės sistemos arba interneto naršyklės tipas ir versija
 • Techninės įrangos modelis ir kiti unikalūs įrenginio identifikatoriai; kai kuriais atvejais – jūsų įrenginio vieta. Ši informacija gali būti įrašyta, kai naudojatės internetinėmis paslaugomis

Svarbūs arba specialūs Asmens duomenys

 • Kai kurie Asmens duomenys, kuriuos galime apdoroti pagal 3 skyriuje nurodytus tikslus, pagal taikomus įstatymus gali būti laikomi svarbiais arba specialiais asmens duomenimis. Kai kuriose šalyse / regionuose šie duomenys negali būti renkami.

Taip pat renkami Mašinos duomenys, kurie generuojami, renkami arba saugomi gaminiuose ar įrangoje arba bet kurioje techninėje įrangoje ar įrenginyje, palaikančiame ryšį su gaminiais arba įranga. Daugiau informacijos, kaip galime naudoti Mašinos duomenis, žr. John Deere duomenų paslaugų ir prenumeratų pareiškime. Tokių duomenų pavyzdžiai: licencija, registracija, valstybinis numeris, vietos valandos, diagnostikos duomenys ir naudojimo informacija.

2. Kaip mes renkame Asmens duomenis

Renkame Asmens duomenis iš įvairių šaltinių, įskaitant: 

Informacija, kurią renkame tiesiai iš jūsų:

Renkame Asmens duomenis, kai su mumis palaikote ryšį. Asmens duomenis galite pateikti mums elektroniškai, raštu arba žodžiu. Dažni veiksmai, kuriuos atlikdami pateikiate mums Asmens duomenis:

 • Registruojatės, perkate paslaugas arba gaminius bei įrangą
 • Registruojatės norėdami atsidaryti sąskaitą
 • Naudojatės mūsų interneto paslaugomis, įskaitant žiniatinklio svetainę
 • Registruojatės norėdami gauti naujienlaiškį
 • Kreipiatės į mus dėl aptarnavimo arba garantijos registracijos
 • Kreipiatės dėl finansavimo
 • Dalyvaujate apklausose

Iš trečiųjų šalių:

Gauname Asmens duomenis apie jus iš trečiųjų šalių, kurios pateikia juos mums. Trečiosios šalys apima įgaliotąsias atstovybes ir platintojus, tiekėjus, draudimo paslaugų teikėjus, jūsų darbdavį, kreditinės informacijos įstaigas ir teisėsaugos arba valstybines institucijas.

Jei perkate arba išperkamosios nuomos būdu įsigyjate prekių arba paslaugų, paprastai renkame jūsų Asmens duomenis, duomenis apie kredito įstaigas, finansų institucijas bei kitus kreditorius, jūsų darbdavį bei duomenis iš viešai pasiekiamų šaltinių, kiek leidžiama taikytinuose įstatymuose. Pavyzdžiui, galime rinkti Asmens duomenis iš kai kurių trečiųjų šalių, pvz., iš jūsų darbdavio, kad patikrintume pajamų informaciją, iš kreditorių, kad patikrintume jūsų kreditingumą, ir iš kredito įstaigos, kad gautume kredito ataskaitą; taip pat galime samdyti atstovą, kad surinktų informaciją mūsų vardu, galime archyve turėti jūsų Asmens duomenis, jeigu anksčiau buvote klientas arba kito mūsų kliento laiduotojas.

Taip pat galime rinkti Asmens duomenis iš trečiųjų šalių duomenų teikėjų, kurie patobulina mūsų kartotekas ir padeda geriau suprasti klientus:

 • Jei kokius nors mūsų gaminius arba paslaugas pirksite iš tokių trečiųjų šalių
 • Jei turite prieigą prie socialinių tinklų svetainių, pvz., Facebook, arba jei atliekate veiksmus su socialinio tinklo funkcija naudodamiesi internetinėmis paslaugomis, pvz., socialinio tinklo papildiniu (Facebook mygtukas "patinka")
 • Jeigu jums patinka mūsų socialinio tinklo puslapiai arba
 • Jei prisijungiate prie mūsų bendruomenių

Mes (arba trečiosios šalys) naudojame slapukus ir kitas technologines priemones siekdami rinkti informaciją apie jūsų kompiuterį arba įrenginį bei jūsų naudojimąsi John Deere ir kitų trečiųjų šalių interneto svetainėmis bei programomis. Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus skaitykite mūsų Pareiškime apie slapukuspagrindinio puslapio apačioje.

3. Kaip naudojame Asmens duomenis ("Tikslai")

Apdorosime Asmens duomenis ten, kur turėsime tinkamą teisinę bazę. Bendrosios Asmens duomenų apdorojimo teisinės bazės ir tikslai apima tai, kas toliau nurodyta, nebent pagal šalies reikalavimus taikoma kita teisinė bazė arba specialūs gaminio įstatymai:

Apdorojimas siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus:apdorojame Asmens duomenis, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums. Šį apdorojimą sudaro:

 • Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas siekiant pateikti pageidaujamus gaminius bei paslaugas
 • Jūsų pageidaujamų prekių ir paslaugų pristatymas
 • Susijusių paslaugų teikimas, pavyzdžiui, gaminio pristatymas, techninė priežiūra, klientų aptarnavimas ir pagalba dėl gaminio (įskaitant garantinį aptarnavimą), finansavimas, išperkamoji nuoma, kredito paslaugos bei interneto paslaugos
 • Jūsų kreditingumo įvertinimas; kai kuriose šalyse / regionuose tam taikomas automatinis sprendimų priėmimas
 • Jūsų sąskaitos techninė priežiūra ir inkasavimas, atsižvelgiant į susijusias užklausas, atsiliepimų apdorojimas ir pagalba
 • Bendrųjų klientų aptarnavimo paslaugų teikimas ir atsakymas į jūsų klausimus bei skundus dėl mūsų paslaugų
 • Jūsų prieigos prie susijusių paslaugų ir programų palaikymas
 • Techninės priežiūros pranešimų siuntimas dėl pasiekiamumo, funkcijų arba kitų klausimų

Apdorojimas, kai pateikiate sutikimą: apdorojame Asmens duomenis remdamiesi jūsų sutikimu, kurį galite bet kada atšaukti. Šį apdorojimą gali sudaryti:

 • Asmens duomenų bendrinimas su įgaliotaisiais atstovais, platintojais ir / arba pardavėjais, kad jie galėtų jums padėti įsigyti gaminį arba paslaugą ar dėl kitų priežasčių pagal jūsų ir atstovo / pardavėjo susitarimą
 • Asmens duomenų bendrinimas, kai perkate ar išperkamosios nuomos būdu nuomojatės prekes arba paslaugas iš įgaliotojo atstovo arba platintojo, John Deere universalios finansų sąskaitos pardavėjo arba kito asmens ar kai sutinkate laiduoti už kieno nors kito įsipareigojimus pagal tokią sutartį
 • Asmens duomenų bendrinimas su tiekėjais
 • Asmens duomenų bendrinimas su įgaliotaisiais atstovais ir platintojais, kad jie galėtų susisiekti su jumis ir pateikti rinkodaros informaciją, susijusią su John Deere gaminiais bei paslaugomis
 • Jūsų informavimas apie mūsų gaminius ir paslaugas bei siekis nustatyti prekes ir paslaugas, kurios galėtų jus sudominti, įskaitant prekes bei paslaugas iš įgaliotųjų atstovų, platintojų, tiekėjų ir partnerių. Mes su jumis susisieksime tik rinkodaros tikslais, kai leisite tai nustatę savo rinkodaros nuostatas
 • Siekdami administruoti totalizatorius, konkursus, lojalumo programas ir kitus reklamos renginius, kuriuose užsiregistruojate dalyvauti, pvz., ekskursijų mūsų įmonėje planavimas ir rengimas, pramogos, dalyvavimas gaminių pristatymuose ir kitokiuose prekybos renginiuose
 • Siekdami pateikti kitą dominančią informaciją, pavyzdžiui, skelbimus, priminimus, įspėjimus apie paslaugų teikimo pertrūkius, gaminių tobulinimo programas ir techninės priežiūros biuletenius; naujienas apie John Deere, įmonės laikraščius (pvz., The Furrowir Homesteadbei katalogus; kvietimus į prekybos renginius, gaminių pristatymus ir kt.

Apdorojimas siekiant užtikrinti atitiktį:

 • Apdorosime Asmens duomenis pagal taikomus įstatymus ar norminius reikalavimus, kurie taikomi įmonei John Deere.

Apdorojimas yra pagrįstas mūsų teisėtais interesais. Asmens duomenis galime apdoroti dėl savo teisėtų interesų:

 • Siekdami stebėti, prižiūrėti ir tobulinti savo IT aplinką bei programas, kurias naudoja mūsų klientai ir mes naudojame valdydami savo paslaugas
 • Jei reikia, apdorosime Asmens duomenis, kad užkirstume kelią baudžiamajai veiklai, pvz., apgaulei, ir kad išvengtume teisinių ieškinių
 • Asmens duomenis galime padaryti anoniminius arba suteikti jiems pseudonimą ir sukurti duomenų rinkinius, kuriuos naudosime verslo tikslais, įskaitant naujų gaminių ir paslaugų kūrimą
 • Siekdami įvertinti, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, kad galėtume kurti naujus gaminius ir paslaugas bei tobulinti esamus gaminius ir paslaugas

4. Kodėl John Deere atskleidė Asmens duomenis

Asmens duomenis bendriname toliau aprašytu būdu ir tikslais bei pagal šį Privatumo pareiškimą ir operacijai būdingą dokumentą, nebent informavome jus kitaip arba jei apdorojimas nesuderinamas su taikomais įstatymais:

 • Su John Deere Group, kur toks bendrinimas naudingas, kad būtų galima teikti jums paslaugas ar tiekti gaminius arba valdyti verslo veiklą
 • Su kitomis bendrovėmis, siekiant atlikti specializuotas arba profesionalias funkcijas
 • Su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais (kurie veiks pagal mūsų nurodymus, pateiktus raštiškoje sutartyje), kad padėtų mums teikti informaciją, gaminius ar paslaugas, vykdyti ir valdyti mūsų verslo veiklą arba valdyti ir tobulinti mūsų gaminius ar paslaugas. Jūsų Asmens duomenis bendriname su šiomis trečiosiomis šalimis, kad galėtume teikti paslaugas pagal atitinkamus sutartinius apribojimus ir saugumo priemones. Tai yra IT paslaugų teikėjai, kurie padeda tvarkyti mūsų IT ir vidines biuro sistemas bei mašinų paslaugas, įskaitant interneto ir programinės įrangos paslaugas: duomenų prieglobą, duomenų konvertavimą ir debesų kompiuterijos galimybes, sąskaitų valdymą ir saugumą, testavimą, derinimą, klaidų ataskaitas ir naudojimo analitiką, taip pat mobiliųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai
 • Su priežiūros įstaigomis ir teismais, siekdami laikytis visų taikomų įstatymų, reikalavimų ir taisyklių bei reaguoti į teisėsaugos, priežiūros ir kitų valstybės institucijų prašymus
 • Su įgaliotaisiais atstovais ir platintojais, kad jie galėtų jums padėti. Jie gali naudoti jūsų Asmens duomenis, kaip anksčiau nurodyta 3 skyriaus dalyje "Kaip naudojame asmens duomenis", arba dėl gaminių ir paslaugų, kurios papildo mūsų gaminių bei paslaugų asortimentą. Šioms paslaugoms gali būti taikomos atskiros sąlygos ir privatumo politika
 • Su savo partneriais, filialais ar reklamuotojais galime bendrinti sukauptus, statistinius arba srauto duomenis, kad jums galėtume pateikti geriau pritaikytus pasiūlymus
 • Su internetinėmis paslaugomis, kuriose gali būti papildinių arba trečiųjų šalių turinio, pvz., Facebook (mygtukas "patinka"), Twitter (mygtukas "Bendrinti Twitter"), LinkedIn arba Google. Daugiau informacijos žr. mūsų Pareiškime apie slapukus.
 • Jeigu ateityje parduosime arba perleisime dalį ar visą savo verslą arba turtą trečiajai šaliai, galėsime dalytis informacija su potencialiu arba faktiniu mūsų verslo ar turto trečiosios šalies pirkėju

5. Slapukai ir panašios rinkimo technologijos

Techninėinformacija, kurioje taip pat gali būti Asmens duomenų (jūsų naršyklės tipas, operacinė sistema, IP adresas, domeno vardas), gali būti renkama naudojant slapukus ir kitas sekimo technologijas (pvz., skaidrius GIF failus). Daugiau informacijos žr. mūsų Pareiškime apie slapukuspagrindinio puslapio apačioje.

Jūs turite tam tikras teises į Asmens duomenis, atsižvelgiant į tam tikras išimtis ir į jūsų šalį / regioną, o kai kuriais atvejais tai priklauso nuo mūsų vykdomos apdorojimo veiklos. Jei turite šias teises savo šalyje / regione, pvz., ES /JK, ir jei norite pasiekti, ištaisyti, atnaujinti, paprašyti panaikinti, pateikti informaciją, prieštarauti, reikalauti apriboti apdorojimą, reikalauti duomenų perkeliamumo arba kad apdorojimo sprendimai nebūtų vien tik automatiniai ar atlikti kitokius veiksmus dėl Asmens duomenų, galite pasinaudoti savo teisėmis bet kuriuo metu užpildę toliau pateikiamą duomenų subjekto prašymo formą arba susisiekę su mumis naudodami 12 skyriuje ("Kaip su mumis susisiekti") esančią kontaktinę informaciją.

Jungtinių Valstijų duomenų subjekto prašymo forma >

Brazilijos duomenų subjekto prašymo forma >

Kanados duomenų subjekto prašymo forma >

Kinijos duomenų subjekto prašymo forma >

ES duomenų subjekto prašymo forma >

Pietų Afrikos duomenų subjekto prašymo forma >

Tailando duomenų subjekto prašymo forma >

Jeigu Asmens duomenis apdorojome su jūsų sutikimu, savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Jūsų sutikimo atšaukimas nepaveiks jokio anksčiau mūsų atlikto apdorojimo teisėtumo, taip pat nepaveiks Asmens duomenų apdorojimo, atlikto remiantis kitokiu teisėtu apdorojimo pagrindu, neskaitant sutikimo.

Kai kuriose šalyse / regionuose turite teisę pateikti skundą savo vietinei priežiūros institucijai, jeigu esate susirūpinę, kaip apdorojame Asmens duomenis. Prašome visų pirma pabandyti išspręsti problemas su mumis, tačiau turite teisę bet kada kreiptis į priežiūros instituciją.

Jei norite pateikti bendro pobūdžio skundą dėl privatumo, kuris kitais atžvilgiais nėra dėl pirmiau nurodytos teisės į privatumą, užpildykite formą čia >

Jei turite klausimų apie Asmens duomenis, susisiekite su mumis naudodamiesi toliau 12 skyriuje pateikiama kontaktine informacija. Galime paprašyti iš jūsų papildomos informacijos, kad būtų galima patvirtinti jūsų tapatybę, ir saugumo tikslais, prieš atskleisdami jūsų prašomus Asmens duomenis. Pagal taikomus įstatymus pasiliekame teisę imti mokestį, jei tai leidžiama pagal įstatymus, pavyzdžiui, kai jūsų prašymas yra nepagrįstas arba perteklinis.

Atsižvelgdami į teisines ir kitas leidžiamas aplinkybes, dėsime visas pastangas siekdami kuo skubiau jums pranešti, jeigu mums reikės papildomos informacijos, kad galėtume įvykdyti jūsų prašymą. Galbūt ne visada galėsime atsižvelgti į jūsų prašymą, pvz., jei tai paveiktų konfidencialumą, kurį suteikiame kitiems, arba jeigu turime teisę elgtis su prašymu kitaip.

Kai kuriose šalyse / regionuose galite atsisakyti mūsų rinkodaros ir reklaminių pranešimų, atsisakę prenumeratos naudodamiesi atitinkama nuoroda arba parašydami mums toliau 12 skyriuje pateiktu kontaktiniu adresu. Jeigu gavote el. pašto pranešimų, galite atsisakyti prenumeratos spustelėdami kiekviename el. laiške pateiktą prenumeratos atsisakymo nuorodą. Atkreipkite dėmesį, kad iš mūsų galite ir toliau gauti su operacijomis ir sąskaita susijusius pranešimus.

Kai kuriais atvejais dėl naudojimosi nurodytomis teisėmis (pvz., ištrynimo, prieštaravimo, apribojimo arba sutikimo apdoroti sulaikymo ar atšaukimo) mums gali nepavykti pasiekti šio Privatumo pareiškimo 3 skyriuje nustatytų tikslų.

7. Informacija ir duomenų sauga

Įdiegėme ir palaikome tinkamas technines bei organizacines saugumo priemones, strategijas ir procedūras, skirtas sumažinti atsitiktinio Asmens duomenų sunaikinimo arba praradimo, neleistino atskleidimo ar prieigos prie jų riziką. Daugiau informacijos apie kibernetinio saugumo programą žr. mūsų naujausioje įmonės Tvarumo ataskaitoje arba susisiekite su mumis, kaip nurodyta toliau 12 skyriuje.

8. Duomenų saugojimas

Asmens duomenis saugosime tiek, kiek tai būtina atsižvelgiant į jų rinkimo tikslus, kaip paaiškinta šiame Privatumo pareiškime arba bet kuriame su operacija susijusiame dokumente. Kai kuriomis aplinkybėmis Asmens duomenis galime saugoti ilgesnį laiką, pavyzdžiui, kai to reikia pagal teisinius, priežiūros, mokesčių ar apskaitos reikalavimus. Kai kuriomis aplinkybėmis Asmens duomenis galime saugoti ilgesnį laikotarpį, kad turėtume tikslius jūsų sandorių įrašus, jei atsirastų skundų arba problemų, ar jeigu pagrįstai manysime, kad galimas teisinis nagrinėjimas, susijęs su jūsų Asmens duomenimis arba sandoriais. Asmens duomenys saugomi pagal mūsų įrašų saugojimo grafiką ir taikytinas teisės nuostatas. Atsižvelgdami į įrašų saugojimo tvarkaraštį ir galiojančius teisinius reikalavimus, panaikinsime nereikalingus Asmens duomenis ir / arba padarysime juos anoniminius.

9. Asmens duomenų perdavimas visame pasaulyje

John Deere veikia visame pasaulyje. Atitinkamai Asmens duomenys gali būti perduoti ir saugomi kitose šalyse, įskaitant Europos Sąjungą (ES), Jungtines Amerikos Valstijas, Braziliją, Indiją ir kitas šalis, kuriose John Deere turi biurų, įgaliotųjų atstovų ir platintojų arba paslaugų teikėjų. Šiose vietose dažnai taikomi skirtingi duomenų apsaugos standartai. Atsižvelgdami į šiuos skirtumus, kai perduodame Asmens duomenis į kitas šalis, saugosime šią informaciją, kaip toliau aprašyta šiame Privatumo pareiškime arba kaip nurodyta jums duomenų rinkimo metu.

John Deere imsis atitinkamų veiksmų, kad Asmens duomenys būtų perduodami pagal galiojančius įstatymus ir tinkamai tvarkomi, siekiant apsaugoti jūsų privatumo teises bei interesus. Sukūrėme ir įdiegėme ES privalomų verslo taisyklių rinkinį (BCR), taikomą John Deere Group nariams, kurį ES duomenų apsaugos institucijos pripažįsta kaip suteikiantį pakankamą visame pasaulyje mūsų apdorojamų Asmens duomenų apsaugos lygį. Mūsų BCR kopiją galima rasti čia.

Visose kitose šalyse už ES ribų, kai Asmens duomenys perduodami tarp John Deere Group narių, buvo taikomos tinkamos priemonės, pvz., standartinės sutartinės sąlygos, sertifikavimas, elgesio kodeksai arba kiti galiojantys duomenų perdavimo mechanizmai. Mūsų vidaus strategijos ir elgesio kodeksai taip pat reikalauja laikytis visų taikomų privatumo įstatymų bei taisyklių.

Kai Asmens duomenis už John Deere ribų perduodame trečiosioms šalims, padedančioms tiekti mūsų gaminius ir teikti paslaugas, gauname iš jų sutartinius įsipareigojimus Asmens duomenis saugoti. Kai kurie šie užtikrinimai yra pripažintos duomenų perdavimo sąlygos, pvz., ES standartinės sutartinės sąlygos.

Kai gauname prašymus dėl informacijos iš teisėsaugos arba priežiūros įstaigų, atidžiai patikriname šiuos prašymus prieš bendrindami bet kokius Asmens duomenis – Asmens duomenimis dalijamės, tik jeigu tai tinkama.

Galite susisiekti su mumis norėdami daugiau sužinoti, kaip naudojamės paslaugų teikėjų paslaugomis ir kokias saugos priemones taikome (įskaitant atitinkamų sutartinių įsipareigojimų kopiją), kad užtikrintume pakankamą Asmens duomenų apsaugą perduodami juos taip, kaip aprašyta pirmiau.

10. Vaikų privatumas

John Deere žiniatinklio svetainė ir programos nėra skirtos vaikams arba paaugliams – sąmoningai nerenkame jokių Asmens duomenų iš jaunesnio nei 18 m. amžiaus žmonių. Jei manote, kad apdorojame informaciją, susijusią su vaiku, susisiekite su mumis naudodamiesi toliau skyriuje "Kaip susisiekti" pateikta informacija, kad duomenis galėtume ištirti ir apriboti.

11. Šio Privatumo pareiškimo pakeitimai

Kartais galime atnaujinti šį Pareiškimą atsižvelgdami į naują arba kitokią privatumo praktiką. Jeigu atliekame pakeitimus, pataisysime šio Pareiškimo apačioje nurodytą datą "Paskutinį kartą atnaujinta".

12. Kaip susisiekti su mumis / įprastais valdytojais

Jeigu turite klausimų ar komentarų dėl mūsų privatumo praktikos arba šio Privatumo pareiškimo, susisiekite su mumis. Čia taip pat paminėti mūsų paskirti duomenų privatumo pareigūnai (arba pan.).

Jei gyvenate:

Kontaktinė informacija:

Jungtinės Amerikos Valstijos arba bet kuri toliau nenurodyta šalis

Adresatas: Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

PrivacyManager@JohnDeere.com

Daugiau informacijos apie Kalifornijos privatumo teises žr. www.deere.com.

Duomenų subjekto teisių prašymo forma

Argentina

PrivacyManager@JohnDeere.com

Australija ir Naujoji Zelandija

John Deere Limited (Australia)
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Australija: 1800-800-981

Naujoji Zelandija: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Brazilija

PrivacyManager@JohnDeere.com

Duomenų subjekto teisių prašymo forma

Kanada

Chief Privacy Officer

John Deere Canada ULC

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Chief Privacy Officer

John Deere Financial

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Kinija

PrivacyManager@JohnDeere.com

Duomenų subjekto teisių prašymo forma

Europos Sąjunga arba Europos ekonominė erdvė ir Jungtinė Karalystė

Data Privacy Officer EEA/UK
John Deere GmbH & Co. KG
John-Deere-Str. 70, 68163
Mannheim, Germany

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

Duomenų subjekto teisių prašymo forma

Meksika

PrivacyManager@JohnDeere.com

Rusija

PrivacyManager@JohnDeere.com

Pietų Afrika

John Deere (Pty) Ltd

Information Officer

38 Oscar Street, Hughes Ext. 47

Boksburg

1459

Pietų Afrika

manirebone@johndeere.com

Duomenų subjekto teisių prašymo forma

Thailand

John Deere (Thailand) Limited
No. 90 CW Tower, 32nd Floor, Unit A3202
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-district
Huai Kwang District, Bangkok 10310 Thailand
Attn: Nattakorn Jitsuttanapol,
Controller
Email: Jitsuttanapolnattakorn@johndeere.com
Tel: +662 676 9717

Data Subject Rights Request Form

WIRTGEN GROUP įmonės

WIRTGEN GROUP

John Deere GmbH & Co filialas KG

Reinhard-Wirtgen-Str. 2,

D-53578 Windhagen

data.protection@wirtgen-group.com

Apibrėžtys

Asmens duomenys apibrėžiami taikomuose įstatymuose. Dažnai reiškia bet kokią informaciją, susijusią su nustatytu arba galimu nustatyti fiziniu asmeniu ("Duomenų subjektas"). Identifikuojamas fizinis asmuo dažnai reiškia, kad jį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, ypač nurodant identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens kodą, vietos duomenis ir kt.

Pietų Afrikoje ir Argentinoje juridinių subjektų Asmens duomenis taip pat saugo taikomi duomenų privatumo įstatymai. Tokius Asmens duomenis Pietų Afrikoje ir Argentinoje apdorosime pagal šį Privatumo pareiškimą.

Apdorojimas apibrėžiamas pagal taikomus įstatymus, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų rinkimo, laikymo, naudojimo, prieigos, keitimo, trynimo, naikinimo arba bendrinimo veiksmus.

Mašinos duomenys yra duomenys, kurie generuojami, renkami arba saugomi jūsų įrangoje arba bet kurioje techninėje įrangoje arba įrenginyje, turinčiame sąsają su jūsų įranga.

Taikomi įstatymai yra bet kokie susiję įstatymai, taisyklės, reikalavimai, dekretai, statutai, potvarkiai, nurodymai, įgaliojimai ir sprendimai, reglamentuojantys duomenų saugumą, apsaugą, privatumą ir / arba Asmens duomenų apdorojimą bei taikomi John Deere Group.

Valdytojas yra fizinis ar juridinis asmuo, viešoji institucija, įstaiga ar kita organizacija, kuri viena arba su kitais nustato asmens duomenų apdorojimo tikslus ir priemones.

Įmonė Deere, su kuria palaikote pagrindinį ryšį, yra iš asmenų surinktų asmens duomenų, kuriems taikomas šis Pareiškimas, valdytoja. Šis subjektas gali skirtis priklausomai nuo situacijos. Tai gali būti subjektas, kuris su jumis arba su jūsų darbdaviu sudarė paslaugų / tiekimo sutartį, pateikė jums rinkodaros ir reklaminės medžiagos bei pranešimų; pagrindinis subjektas šalyje, kurioje veikia jūsų aplankyta John Deere žiniatinklio svetainė; subjektas, valdantis jūsų aplankytas vietines gamyklas, subjektas, kuris padėjo organizuoti renginį, ir kt.

Kai už apdorojimą yra atsakingas daugiau nei vienas subjektas, pvz., kai du Deere subjektai bendrai pasirašo verslo sutartį su jūsų įmone, tokie subjektai yra bendrai atsakingi už tam tikros apdorojimo veiklos teisėtumą ("Bendrieji valdytojai").

Kai kuriais atvejais jūsų asmens duomenis kaip nepriklausomas valdytojas gali apdoroti daugiau nei vienas Deere subjektas. Jei turite klausimų dėl valdymo, nedvejodami susisiekite su mumis (kontaktinė informacija pateikta 12 skyriuje).

Australijai ir Naujajai Zelandijai skirtas priedas dėl privatumo

Kalifornijos ir kitų JAV valstijų privatumo pareiškimai

Kinijai skirtas priedas

Last Updated: April 23, 2024