Miške pro medžius šviečia saulė

Mūsų aplinka

 

Aplinkosaugos sertifikatas nuo 1999 metų

1999 m. Joensu gamykla gavo ISO14001 aplinkos vadybos sistemos sertifikatą. Kiti „John Deere“ miško mašinų padaliniai buvo sertifikuoti dviem etapais: Tamperės biuras 2001 metais, o Suomijos mažmeninės prekybos padalinys 2006 metais.

Gamyklos energijos sąnaudos pagal gamybą (MWh vienai pagamintai tonai) 2012–2019 metais sumažėjo 44 %. Per tą patį laikotarpį gamyklos absoliutinės energijos sąnaudos sumažėjo 3 %, nors gamyba sparčiai augo.

„John Deere Forestry Oy“ klimato klausimais bendradarbiauja su Joensu miestu ir 2015-12-17 pasirašė klimato įsipareigojimą. Šis įsipareigojimas aprėpia tokias sritis kaip energijos vartojimo efektyvumas, atliekų kiekio mažinimas ir didesnis perdirbimas. Nuo 2016 metų visos Suomijos padaliniuose generuojamos atliekos naudojamos kaip žaliavos arba energijos šaltinis.

Į sąvartynus išvežtų atliekų kiekis 2016–2019 metais buvo 0 tonų.

Joensu gamykla nuolat imasi priemonių atliekų kiekiui mažinti, perdirbimo apimtims didinti ir medžiagų naudojimo efektyvumui gerinti. Pavyzdžiui, buvo padidintas perdirbimo konteinerių skaičius, o bendradarbiaujant su tiekėjais buvo optimizuotos pakuotės. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmai vykdomi nuolat; kaip pavyzdžius galima paminėti transporto priemonių parko atnaujinimą, didesnį šilumos regeneravimą ventiliacijos sistemose ir LED lempučių įrengimą apšvietimo sistemoje.

Į aplinkosaugos aspektus atsižvelgiama ir mašinų inžinerijos srityje. Nauji skaitmeniniai sprendimai didina miško mašinų gamybos efektyvumą, o nuolatinis gaminių ir gamybos kokybės tobulinimas mažina gedimų skaičių bei techninės priežiūros darbų ir atsarginių dalių poreikį.

GO – kilmės garantija

GO sertifikatas

100 % žalioji energija

2020-02-01 Tamperės padalinys ir Joensu gamykla pradėjo naudoti tik iš atsinaujinančiųjų šaltinių gautą elektrą ir šilumą. Visos nuo 2020-02-01 Suomijoje pagamintos „John Deere“ miškininkystės mašinos buvo gaminamos naudojant tik energiją iš atsinaujinančiųjų šaltinių.

Mes naudojame GO etikete pažymėtą elektrą, pagamintą naudojant hidroenergiją.

Naudodama GO etikete pažymėtą elektros energiją, įmonė išvengia išmetamosios taršos tenkindama savo elektros poreikius ir, kartu, ragina perimti klimatui nekenkenčias elektros gamybos formas Suomijoje ir Europoje.


Įsipareigojimas gyvenimo kokybei. „John Deere“ tvarumo tikslai.

 • Oranžinis trikampis su žmogaus, dėvinčio šalmą ir apsauginius akinius, simboliu

  Darbo sauga

 • Žalias ir geltonas simbolis – vikšrinis traktorius, kurio vikšras pakeistas perdirbimo simboliu.

  Gaminio tvarumas

 • Vėjo turbinos simbolis su geltonais vėjo ir saulės simboliais

  Tvarus energijos vartojimas

 • Pilkas vandens lašo simbolis su tvarumą vaizduojančia rodykle – pakartotinis naudojimas didesniame vandens šaltinyje; su bangų simboliu

  Atsakingas vandens naudojimas

 • Perdirbimo logotipo simbolis su trimis rodyklėmis virš pastato simbolio

  Didesnis perdirbimas