Sprendimų priėmimas rąsto tikslumu

Jori Uusitalo, Helsinkio universiteto miško darbų ir logistikos profesorius.

Jori Uusitalo, Helsinkio universiteto miško darbų ir logistikos profesorius.

Tikslusis kirtimas – medienos ruošos ateitis. Pasirinkus šį metodą, miškotvarka grindžiama iš anksto apibrėžtu virtualiu modeliu, o darbai planuojami „medis po medžio“ ir tausojant aplinką.

Suomijoje miškotvarka jau seniai planuojama sklypų ir medynų lygmeniu. Pagrindinė prielaida buvo tokia, kad miško tipas ir medyno augimo klasė konkrečiame sklype yra panašūs, todėl pasirinktas apdorojimo metodas taip pat gali būti toks pat visame sklype. “Bet taip yra ne visada, nes sklypuose gali būti skirtumų, į kuriuos reikia atsižvelgti tvarkant mišką,” teigia Jori Uusitalo, Helsinkio universiteto miško darbų ir logistikos profesorius.

Uusitalo prognozuoja, kad šalia planavimo sklypų lygmeniu galiausiai gali atsirasti naujas daugiatikslis kirtimo modelis. Uusitalo pavadino šį naująjį modelį tiksliuoju kirtimu. Uusitalo parengė šį modelį kartu su savo tyrėjų komanda. Modelio esmė – gebėjimas matyti visus miške augančius medžius ir planuoti bei vykdyti kirtimą remiantis realistiška erdvine geoinformacija. “Sukuriamas virtualus miško modelis, kuris naudojamas planuojant kirtimą konkrečių medžių lygmeniu ir tausojant aplinką,” teigia Uusitalo.    

Modelis grindžiamas vietovės tinkamumu transportui, medyno aprašu ir rąstų transportavimo maršrutų tinklu 

Virtualų miško modelį sudaro vietovės tinkamumo transportui modelis, medyno aprašas ir rąstų transportavimo maršrutų tinklas, ir visa ši informacija sujungiama į tiksliausią įmanomą duomenų rinkinį. Vietovės tinkamumas transportui apibūdina grunto laikomąją galią, kuriai turi įtakos grunto tipas ir drėgmės kiekis jame. Atliekant skaičiavimus reikia modeliuoti gruntinio vandens lygį naudojantis topografiniais duomenimis. Norėdama gauti tikslų vaizdą, Uusitalo tyrėjų komanda turėjo rinkti duomenis iš daugelio skirtingų šaltinių. 

“Prognozuoti vietovės tinkamumą transportui nėra paprasta. Kur kas lengviau prognozuoti medyno duomenis.” Medynų aprašų duomenys gaunami atliekant lazerinį skenavimą iš didelio aukščio. Medžių žemėlapyje medyno vietovės duomenys derinami su pagrindiniais kamienų indikatoriais, pvz., medžių rūšimi, skersmeniu, ilgiu ir, galimai, kokybės veiksniais. “Didelio tankio lazerinis skenavimas buvo pradėtas 2020 metais ir pateikia dešimt kartų tikslesnį taškų debesies grupavimą nei anksčiau naudotas metodas. Šių duomenų naudojimas įdomus ir suteikia įvairių galimybių.”

Pasak Uusitalo, rąstų transportavimo maršrutų tinklo optimizavimas yra vienas įdomiausių iššūkių miško technologijų tyrimuose. “Maršrutų optimizavimas turi būti grindžiamas duomenimis apie grunto ypatybes ir informacija apie senų transportavimo maršrutų vietas. Sausį mūsų tyrimų komanda paskelbė studiją, kurioje aprašyta, kaip sunkiai aptinkamus senus rąstų transportavimo maršrutus galima aptikti naudojant didelio tankio lazerinį skenavimą.”

Tiksliojo medžių kirtimo principų taikymo nauda

Baigtas virtualusis modelis gali būti naudojamas įvairiai. Prieš kirtimą miško savininkas ar kirtėjas gali, pavyzdžiui, patikrinti įvairių miškotvarkos metodų poveikį likusio medyno struktūrai, medyno pašalinimui ir ekologinei miško vertei. Kita vertus, pirkėjui gali būti įdomu, kaip maksimaliai padidinti medyno vertę ir sumažinti transportavimo sąnaudas bei išmetamąją taršą simuliuojant medyno aprašą ir paruošimą parduoti. 

Uusitalo nuomone, tikslusis kirtimas – tai atsakas į įvairėjančius ir didėjančius lūkesčius, tenkančius miškams ir miškininkystės sektoriui. Nors miško ištekliai Suomijoje jau kurį laiką didėja, jų palaikymo nebepakanka norint įrodyti, kad miškininkystė vystosi tvariais pagrindais. Tvari miškininkystė kartu turi atsižvelgti į konkrečių rūšių reikalavimus, rekreacinį naudojimą ir miško vaidmenį reguliuojant anglies dioksido balansą atmosferoje.    

Be to, labai svarbu, kad iš miškų gauta mediena būtų panaudota ekonomikoje didžiausiu įmanomu mastu. Galutinio naudojimo būdai apima ne tik pjautinę medieną ar plaušieną, bet ir, pavyzdžiui, intensyviai perdirbtus bioproduktus, tekstilę ar žaliavą farmacijos bei chemijos pramonėms.

Į miškus ateina automatika ir robotika

Uusitalo pastebi, kad tikslusis kirtimas kartu atveria ir automatikos bei robotikos pasaulį. “Žvelgiant iš automatizavimo perspektyvos, miškas yra viena daugiausiai iššūkių keliančių aplinkų. Miško mašinų judėjimas yra daugiamatis, o palydovinių duomenų naudojimas aptikti mašinoms po medžių laja yra sudėtingas. Be to, miško mašinos turi įvertinti grunto laikomosios galios pokyčius ir galimas įgriuvas.”  

Nepaisant šių iššūkių, darbai vykdomi, o planavimo įrankis kuriamas. Uusitalo mano, kad per ateinančius dešimt metų bus pasiekta svarbių laimėjimų miško mašinų automatizavimo srityje. “Bet turbūt prireiks 20–30 metų, kol visiškai automatinės miško mašinos bus tinkamos naudoti komerciniais tikslais.”

Tekstas: Maria Latokartano / Vaizdas: Laura Vesa / In The Forest 2022-01


„John Deere Forestry“ tiksliojo kirtimo sprendimai siūlo rinkai pažangią technologiją, padedančią miško mašinų įmonėms ir operatoriams dirbti siekiant našios, efektyvios ir tvarios miškininkystės. „TimberMaticTM Maps“ ir „TimberManagerTM“ grindžiami bazinėmis technologinėmis kiekvienos mašinos funkcijomis ir suteikia įspūdingą naujų galimybių rinkinį. Jie racionalizuoja operacijas darbų vykdymo vietoje ir biure.