Section ControlPrecision Ag technologija

  • Mažesnės sąnaudos
  • Mažesnė aplinkos tarša ir pasėliams daroma žala
  • Automatiškai įjungiamos / išjungiamos sekcijos, siekiant išvengti persidengimo važiuojant lauke ir apsisukant galulaukėse
  • Užtikrinamas tolygus pasėlių išdėstymas ir nuoseklus augimas, ypač galulaukėse

Daugiau jokių persidengimų ar nuostolių

John Deere sekcijų valdymo sistema nustatytose lauko vietose automatiškai įjungia ir išjungia atskiras padargų sekcijas. Sistema suderinama su visais John Deere padargais, kurie palaiko sekcijų valdymo funkciją, ir su kitų gamintojų padargais, kuriuose yra AEF ISOBUS sistema ir kurie palaiko sekcijų valdymo funkciją per užduočių tvarkyklę (TS-SC).

Su John Deere sekcijų valdymo sistema sumažinę persidengimų ir tarpų skaičių laukuose, galite panaudoti tikslų trąšų, sėklų ir pasėlių apsaugos priemonių kiekį būtent ten, kur labiausiai reikia. Taip sumažinsite išlaidas ir padidinsite efektyvumą, be to, sumažinsite pasėliams ir aplinkai daromą žalą. Su John Deere sekcijų valdymo sistema ne tik sunaudosite mažiau trąšų ir sėklų, bet ir užtikrinsite tinkamiausias pasėlių augimo sąlygas.