Machine SyncPrecision Ag technologija

  • Belaidžiu ryšiu sujungiate kelias mašinas - traktorius, kombainus ir SPFH į bendrą tinklą. Viena mašina veikia kaip „lyderis“, valdanti „sekėjų“ greitį, kryptį ir padėtį.
  • Užtikrina tikslų iškrovimą važiuojant be prapylimo
  • Nustato kombaino iškrovimo prioritetus ir padidina derliaus nuėmimo našumą
  • Sumažina mašinų susidūrimo tikimybę
ALT. TEKSTO ELEMENTO VIETA

Iš kombaino į traktorių

„Gen4 Machine Sync“ leidžia derliaus nuėmimo operatoriams prijungti iki 6 mašinų į savo belaidį tinklą. Kombainas veikia kaip „lyderis“, sinchronizuodamas traktoriaus greitį ir jo kryptį tiksliam iškrovimui važiuojant.

Kombainininkas gali truktelėti traktorių pirmyn ir atgal, kad būtų užtikrintas tolygus grūdų priekabos pakrovimas. Atskiri kombainai toje pačioje darbo grupėje taip pat gali su traktoriais dalytis savo grūdų bako užpildymo lygio ir iškrovimo sraigto būsena, kad būtų užtikrinta geresnė derliaus nuėmimo logistika ir koordinuotas iškrovimas.

Iš SPFH į traktorių

Iš SPFH į traktorių

„Machine Sync“ aplink savaeigį pašarų smulkintuvą (SPFH) nustato „U“ formos zoną, kuri yra ypač naudinga atliekant tiesioginio pašarų rinkimo operacijas, kai traktorius ir siloso priekaba visą laiką turi būti arti kombaino. SPFH gali valdyti traktorių ir jo greitį iš dešinės, galo ar kairės, kad būtų galima iškrauti be prapylimo. Gebėjimas vienu metu valdyti du traktorius taip pat palengvina geresnįpersijungimą iš vienos siloso priekabos į kitą ir sumažina pasėlių išsipylimą

Iš traktoriaus į traktorių

Iš traktoriaus į traktorių

„Machine Sync“ yra puikus sprendimas naudojant traukiamo tipo derliaus nuėmimo mašinas specialiems pasėliams, pavyzdžiui, bulvėms ar svogūnams. Pagrindinis traktorius sugeba koordinuoti iškraunančio traktoriaus judėjimą, kad būtų galima iškrauti saugiai. Tai ypač svarbu atliekant darbus, kai iškrovimo vagonas turi būti arti kombaino. „Machine Sync“ užtikrina pastovų atstumą tarp mašinų per visą iškrovimo seką ir padeda išvengti susidūrimų.